105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?Tu redzi sadaļas e-refleksijas arhīvu

Kāpēc tāds lepnums?

“..viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos. Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas.” [Rom.1:25–28]

Kāpēc tāds lepnums

Lasīt tālāk »Dievišķās gribas dokumentācija

Kristīgā ideja ir Dieva ceļš pie cilvēkiem un kā tā redzama konkretizācija: krusts. Un te ir punkts, kurā mums patīk galvu kratot pagriezties prom un kristietības.

Dievišķās gribas dokumentācija

Lasīt tālāk »


Kopīgā deklarācija par taisnošanas mācību

Zīmīgi, ka Kopīgās deklarācijas preambulā tā ir skaidri definēta kā vienprātības dokuments. Tā ne tikai konstatē divu tradīciju relatīvu tuvināšanos, jeb tā dēvējamo konverģenci, kā tas ir norādīts arī citos ekumeniskā dialoga ziņojumos. Šeit tiek arī skaidri uzsvērts, ka to parakstījušās baznīcas “patlaban ir spējīgas vienoties kopīgā izpratnē par mūsu attaisnošanu Dieva žēlastībā, caur ticību Kristum.”[1] Attiecīgi, tiek konstatēts, ka deklarācija iezīmē “vienošanos par attaisnošanas mācības pamatpatiesībām.”[2] Tieši tādēļ katra kopīgās attaisnošanas mācības izpratnes eksplikācijas nodaļa šajā dokumentā sākas ar vārdiem: “Mēs kopīgi apliecinām.”[3] Tādējādi, Kopīgā deklarācija pēc tās pašas domām ir konfesionāls dokuments ar visām no tā izrietošajām sekām.

Lasīt tālāk »


Vai mēs vēl esam lietojami?

Mēs esam bijuši ļaunu darbu liecinieki, mēs esam mazgāti daudzos ūdeņos, mēs esam mācījušies mānīšanās un daudznozīmīgas runas mākslu.

Lasīt tālāk »


Pārdomas par vēsturi

Romiešu rakstniekam Ciceronam pieder kāds būtisks izteikums:

“Nezināt to, kas notika pirms tavas dzimšanas” nozīmē “nekad nekļūt pieaugušam”.

Mēs varētu iet pat tālāk un teikt, ka tāpat kā atmiņu zaudējis indivīds ir psihisks slimnieks, kuram vajadzīga medicīniskā palīdzība, tā arī sabiedrība, kas zaudējusi vēsturisko atmiņu ir slima.

Pārdomas par vēsturi

Lasīt tālāk »