192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?Tu redzi sadaļas e-raksti arhīvu

Dievkalpojums Trīsvienīgā Dieva vārdā [3.daļa]

Lasiet arī 2.daļu

Tad draudze dzied dziesmu, gatavojoties Altāra Sakramentam.

Lasīt tālāk »Baznīcas pazīmes un kristīgā atbildība [2.daļa]

Lasi arī 1.daļu

Lai arī patiesā Kristus baznīca ir ticības objekts, un redzamas ir vienīgi dažādas konfesijas, organizācijas un kopas, būtu maldīgi uzskatīt, ka vietējā, acīm skatāmā baznīca būtu vienīgi cilvēku radīta un kopta pulcēšanās. Raksti skaidri māca, ka nav divu dažādu veidu baznīcu, bet ka vispārējā Baznīca sastāv no visiem patiesi ticīgajiem, kuri ir atrodami vietējās baznīcās, lai sludinātu Evaņģēliju un pārvaldītu sakramentus jeb īstenotu Atslēgu varu, t.i., tieši tās īpašās funkcijas, kuras Kristus ir piešķīris savai Baznīcai uz zemes [Ap.d.14:23-27; 20:28; Mt.18:17; 1.Tim.3:5].

Lasīt tālāk »


Dievkalpojums Trīsvienīgā Dieva vārdā [2.daļa]

Lasiet arī 1.daļu

Tiklīdz Dieva žēlastība ir saņemta, tūdaļ seko eņģeļu dziesma: Gods Dievam augstībā. Šie vārdi no eņģeļu dziesmas Kristus dzimšanas vakarā ņemti no Lūkas evaņģēlija 2:14 un liturģijās lietoti jau vismaz kopš IV gs. Gods Dievam augstībā dziedājums patiešām ir eņģelisks, un ir labi, ka tas atrodams mūsu dievkalpojuma kārtībā.

Lasīt tālāk »


Svētais Gars svētī Jēzu

Džovani Batistas Krespi iespaidīgā glezna, kurā Svētais Gars attēlots tieši virs Jēzus, pārliecinoši rāda cik brīnišķīgi saistīts ir Jēzus un Svētā Gara darbs. Kāds Bībeles pētnieks ir sacījis:

“Gara darbs ir likt cilvēkiem acu priekšā un sirdīs Jēzu, lai Viņa persona un Viņa darbs mirdzētu visā to spožumā!”

Šis teologs vienīgi atkārto paša Jēzus teikto: “Tas [Svētais Gars] mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu” [Jņ.16:14].

Svētais Gars svētī Jēzu

Lasīt tālāk »


Baznīcas pazīmes un kristīgā atbildība [1.daļa]

Kāpēc baznīcai ir vajadzīgas pazīmes un kādas tās ir?

Attiecinot to uz Kristu un draudzi, Pāvils saka: “Šis noslēpums ir liels” [Ef.5:32]. Mārtiņš Luters komentē: “..tas ir liels noslēpums, kas ticībā aptverams. Tas nav redzams un taustāms, tāpēc tas ir sakraments, kaut kas slepens, neredzams, apslēpts.”[1]

Lasīt tālāk »