298. Kādā veidā ir izdarāma kristība?Tu redzi sadaļas e-raksti arhīvu

Romas katoļu reliģijas izpratne par Baznīcu [3.daļa]

Lasi 2.daļu

Bet ja RKB nav Kristus Baznīca, tikai izliekas par tādu /nebūdama baznīca, tomēr pretendē uz tās statusu, kas tad gan tā patiesībā ir? Ja RKB nevada Svētais Gars, tad kā gan tā vēl spēj pastāvēt?[4]

Lasīt tālāk »Dievs ir trīsvienīgs

Savā laikā lielu popularitāti iemantoja Vācu filozofa Ludviga Feierbaha formulējums, ka Dievs ir paša cilvēka projekcija. Arī mūsdienās daudzi ir pārliecināti, ka tas ir bijis pats cilvēks, kas pats savā iztēlē radījis vispilnīgāko būtni, kādu vien spējis iedomāties, un nosaucis to par Dievu. Domās pārcilājot dažādos pasaules reliģiju dievus, šķiet, ka L.Feierbaham daļēji būs bijusi taisnība. Tomēr ar kristiešu Dievu rodas grūtības.

Lasīt tālāk »


Svētais Gars ved pie mūžīgās dzīvības

Šī glezna ar Mozu un ugunīgajām čūskām ir tiešām iespaidīga. Mākslinieks ar lielu dramatismu parādījis Dieva stingro iejaukšanos, lai glābtu savu tautu no nenovēršamas bojāejas.

Svētais Gars ved pie mūžīgās dzīvības

Lasīt tālāk »


Romas katoļu reliģijas izpratne par Baznīcu [2.daļa]

Lasi 1.daļu

Tieši sagrozītas kristietības ietekmē modernās sabiedrības locekļi ir tendēti domāt, ka cilvēks, kas dara ārēji labas lietas nevarētu būt ļauns savā būtībā [jā, jo tā ir sūra, sīva un nepatīkama patiesība]. Un šīs pasaules kārtības organizētāji sliecas aizstāvēt viedokli, ka Mozus bauslība [un visa no tās izrietošā cilvēciskā likumdošana] esot noderīga arī cilvēku pestīšanai no grēka, velna un nāves. Bet patiesība pierāda pretējo – bauslība nedod neko vairāk kā tikai sabiedrības iekonservēšanu [pašsaglabāšanu] pret pašiznīcināšanos.[2]

Lasīt tālāk »


Kristus klātiene baznīcā

Svētajos Rakstos ir vērojama arī tendence par Dieva klātbūtnes vietu uzskatīt debesis: Jahve “mājo augstībā” [Jes.33:5]; Jahve noraugās uz debesīm un zemi no saviem augstumiem, kas paceļas pat pāri debesīm [Ps.113:4­6; 123:1]; Jahve dodas lejup lai pārbaudītu Bābeles torni [1.Moz.11:5] un iegūtu nepastarpinātu informāciju par Sodomas un Gomoras grēkiem [1.Moz.18:21], taču abos gadījumos Viņš jau iepriekš zina, kas notiek.

Lasīt tālāk »