335. Vai kāds cits kristietis, ne tikai draudzes gans, var pasludināt grēku piedošanu?Tu redzi sadaļas e-raksti arhīvu

Luterisma anatomija [2.daļa - Senās ticības apliecības]

« Sākums

Mūsu baznīcas ticības apliecības sastāv no divām daļām. Pirmo daļu veido trīs senbaznīcas ticības apliecības – Apustuļu, Nīkajas-Konstantinopoles un Atanāsija. Šīs apliecības ir mūsu baznīcas vissenākais mantojums, un tās ir kopīgas visai kristīgajai baznīcai. Tās vienprātīgi apliecina gan luterāņi, gan katoļi, gan pareizticīgie, gan anglikāņi, gan arī citi. Lai labāk saprastu, kāpēc klāt pie šīm senajām apliecībām mūsu ticības tēvi XVI gadsimtā ir sarakstījuši un pievienojuši arī tās ticības apliecības, ko mēs šodien saucam par luteriskajām, mēs vispirms īsumā apskatīsim, kā un kāpēc tika izveidotas senās ticības apliecības.

Lasīt tālāk »K.E.Markvarts: Mezgla punkti [1.daļa]

Ir jāatzīst, ka luteriskās identitātes apzināšanās ir aktuāls jautājums jau kopš Augsburgas ticības apliecības laikiem, kad neilgi pēc tās uzrakstīšanas Filips Melanhtons nāca klajā ar jaunu, pārstrādātu tās variantu – tā saukto Variata, kurā ir vērojami atklāti maldīgi apgalvojumi. Ticības apliecības kā sava personīgā īpašuma uztveršana, tās individuālistiska interpretācija un šādas nostājas paciešana vai pat veicināšana ved pie baznīcas kā Kristum ticīgo kopienas apdraudēšanas pašos tās pamatos.

Lasīt tālāk »


Kristus klātbūtne sakramentos [1.daļa]

Pirms mēs runājam par Kristus klātieni sakramentos, jāatceras, ka pats vārds “sakraments” nav atrodams Svētajos Rakstos. Arī baznīctēvu uzskati jautājumā par sakramentu definīciju un skaitu atšķīrās. Tikai XVI gs. Romas katoļu baznīca noteica, konkrētu sakramentu skaitu ­ septiņi. Luteriskajās ticības apliecībās konkrēts sakramentu skaits nav noteikts.

Lasīt tālāk »


Svētais Gars nokauj grēku

Ja jūs dzīvotu pirms 150 gadiem, un jums būtu gadījies saslimt, ārstiem nāktos minēt, kas norisinās jūsu slimības skartajā ķermenī. Mūsdienās ar Dieva palīdzību izstrādātās modernās tehnoloģijas ļauj ārstiem iegūt pat trīsdimensionālus attēlus, kuros ir skaidri saskatāmi gan slimības skartie audi, gan lauztie kauli.

Svētais Gars nokauj grēku

Lasīt tālāk »


Luterisma anatomija [1.daļa - Mācības jeb doktrīnas ķermenis]

Visā Dieva radītajā pasaulē pastāv vienotas likumības, un viss, ko radījis Dievs, pastāv ciešā kopsakarībā ar visām pārējām lietām. Pat pašas lielākās lietas nevar pilnībā iztikt bez pašam mazākajām, un arī otrādi, pat ja tas vienas no otrām šķir šķietami nepārvarams laika, telpas, notikumu un neskaitāmu citu atšķirīgu, kādreiz pat pretrunīgu lietu veidots attālums. Lai gan cilvēks visu šo radīto lietu dziļo un tiešo vienotību labākajā gadījumā spēj nojaust tikai vispārīgās aprisēs, tomēr, sekodams šai apjausmai, viņš ir izveidojis to civilizāciju, kurā mēs dzīvojam.

Lasīt tālāk »