83. Ko Dievs vēlas sargāt ar sesto bausli?Tu redzi sadaļas e-raksti arhīvu

Rīgas reformatora Andreasa Knopkes tēzes

Andresas Knopke, par kuru rītdien varēsit ŠEIT lasīt detalizētu informāciju no vēstures lappusēm, bija Rīgas reformators, Lutera darba biedrs un Bugenhagena skolnieks un kolēģis, kas devis augsti novērtējamu ieguldījumu ne vien baznīcas reformācijai Rīgā, bet arī Eiropas mērogā.

Kad mūsdienās baznīcas vieglprātīgi novēršas no skaidrās Svēto Rakstu mācības un sava nenovērtējamā tēvu mantojuma, ko Dievs dāvājis sava žēlastībā, un padodas dažādiem laikmeta un iegribu vējiem, apdraudot pestīšanas drošību, tad šādi krietno vīru un cīnītāju pienesumi ir kā šalts tīra un vēsa ūdens gan komformistu, gan nogurušo un nomākto kristiešu prātos.

Svētīgu lasīšanu un pārdomāšanu

Lasīt tālāk »Christoph Fürecker: Lai slava Dievam

Lai slava Dievam ir un gods Par Viņa žēlastību!
Vairs negaida mūs bargais sods, Bet Tēva mīlestība.
Nu Dievam ir uz mums labs prāts,
Jo visur miers tiek sludināts, Un naidam nav vairs varas.

Lasīt tālāk »


Dažas domas Lielo katehismu lasot [2.daļa]

Lasi arī 1.daļu

Līdzīga konfliktsituācija veidojas kristīgajā ticībā, kad cilvēkam neatliek nekas cits, kā vienīgi pieņemt ticībā jauno atziņu [dogmu], aizstājot ar to veco, vai arī pretoties, aizstāvot to fundamentu, kuru tas iepriekš pats ar saviem spēkiem uzcēlis. Pretošanās un aizstāvēšanās ir tā pati bēgšana un slēpšanās [1.Moz.3:8], atrunas, atliekot šo konfliktsituāciju uz nenoteiktu laiku [Ap.d.24:25], jeb, vēl vienkāršāk – sirds nocietināšana, noniecinot kristīgo mācību un pārejot no problēmas uz personībām, tādā veidā uzņemoties Dieva funkcijas. Tā ir taktika, ko izmantoja jau Ādams, kad vainoja savu sievu un, galu galā, arī pašu Dievu sevis izdarītajā [1.Moz.3:12]. Ikviens “vecais Ādams” turpina darīt to pašu.

Lasīt tālāk »


Georga Manceļa sprediķa grāmata

Nedaudz vairāk iepazīsimies ar pašu Manceļa sprediķu grāmatu.

Tā kā apjoma un satura ziņā šī grāmata ir grūti aptverama vienā īsā referātā, tad gribot negribot jākoncentrējas uz vienu noteiktu tēmu. Teologu vidū pastāv uzskats, ka visdrošākā mēraukla vai pārbaudes akmens kāda teologa mācības vērtēšanai ir viņa mācība par Altāra Sakramentu. Mēs sekosim šim ieteikumam un aplūkosim, kas Mancelim sakāms par Svēto Vakarēdienu. Tā kā Manceļa sprediķi ir izteikti katehētiski un bībeliski, tad, lai ļautu izjust šo sprediķu “garšu”, es nemēģināšu sistemātiski analizēt visu, kas Mancelim sakāms par Svēto Vakarēdienu, bet centīšos vienkārši atreferēt viņa Zaļās ceturtdienas sprediķi.

Lasīt tālāk »


Kāpēc Jēzus mūs atstāja?

Jūs varētu nodomāt – kāpēc gan Jēzus uzkāpa debesīs nevis palika uz zemes? Ja Jēzus būtu palicis pie mums, mēs varētu Viņam daudz ko pavaicāt un redzēt Viņa veiktos brīnumus. Tad taču dzīvot un ticēt būtu daudz vieglāk un vienkāršāk.

Kāpēc Jēzus mūs atstāja

Lasīt tālāk »