343. Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?Tu redzi sadaļas e-raksti arhīvu

Ticības apliecība un apliecināšana [2.daļa]

Lasi arī 1.daļu

Apustuļi uzskatīja “vārda kalpošanu”, t.i., tās vēsts, kuru viņi saņēmuši, pasludināšanu, par savu galveno uzdevumu. 1.Pētera vēstulē [1:25] adresātiem tiek teikts par “vārdu, kas jums tika sludināts” un, iespējams, kas veidoja kristības apmācības pamatu. Apustulis Jānis ļoti bargi vēršoties pret maldu mācītājiem, norāda uz noteiktu mācības kopumu, ārpus kura kristietis pārstāj būt par kristieti [2.Jņ.9-11]. Pāvils min “mācību” [Rom.16:17], tās apliecināšanu vai noraidījumu, kā skaidru un pārbaudāmu liecību kristīgajai piederībai.

apliecibas1.gif

Lasīt tālāk »Kā lasīt Bībeli?

“Es vēlētos lasīt Bībeli, bet es nezinu, ar ko sākt.” Uz šo bieži minēto problēmu brīnišķīgu atbildi sniedz apustulis Jānis, rakstot: “Bet šīs [Raksti] ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa vārdā.” [Jņ.20:31] Ar šiem vārdiem Kristus mīļākais māceklis sniedz padomu visiem, kas no sirds vēlas lasīt Rakstus, bet nezina, ar ko sākt.

Kā lasīt Bībeli

Lasīt tālāk »


Ticības apliecība un apliecināšana [1.daļa]

Ticīgo pulks nav redzams; baznīca ir ticīgo pulks; tāpēc baznīca nav redzama…Izteiktajā ticības apliecībā baznīca kļūst redzama, apliecinājumā tā kļūst pazīstama [Propter confessionem coetus ecclesiae est visibilis…Ex confessione cognoscitur ecclesia], saskaņā ar apustuļa Pāvila teikto: “Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību – pestīšana” [Rom.10:10]. Tā raksta doktors Mārtiņš Luters.

Lasīt tālāk »


Kristība – pārpratumi un īstenība

Vai Dievs dara ko īpašu ar Kristības palīdzību? Gadsimtu gaitā miljoniem kristiešu ir teikuši: “Jā, Dievs darbojas caur kristību ūdeni, ne tikai dodot savas žēlastības zīmi un zīmogu, bet patiešām kristāmajam piešķirot savu atjaunojošo Garu”. Citi, kas ir ļāvuši savai Kristības izpratnei vadīties no cilvēciskā saprāta un acīmredzamā, tomēr uzskata, ka Kristība ir tikai cilvēka atbilde uz jau saņemto Dieva žēlastību.

Kristība - pārpratumi un īstenība

Lasīt tālāk »


Kristība – Dieva vai cilvēka darbs?

Simtiem gadu kristīgā baznīca turpināja ticēt, ka Kristībā Svētais Gars kristāmajam, neskatoties uz viņa vecumu, dāvina jaunu garīgu stāvokli. Tomēr XVI gadsimtā daži radikāli reformatori sāka uzsvērt to, ko cilvēks pats spēj darīt un redzēt, tādējādi noliedzot nepārprotamo Rakstu viedokli par Kristības atjaunojošo spēku: “Kristība ..glābj.” [1.Pēt.3:21]

Lasīt tālāk »