117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?


e-INDULGENCES

e-BAZNICA nemitīgi saņem daudzus dažnedažādu ierosinājumus un attīstības idejas. Mēs labprāt tos visus iespēju robežās arī realizētu.

šeit būs inormācija par ziedojumiem.