68. Kāds apsolījums ir ceturtajam bauslim?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Kāda ir mūžīgā dzīvošana?

Mūžīgā dzīvošana ir neizsakāmi jauka svētlaime, miers, taisnība, līksmība un godība, kad mēs varēsim skatīt Dieva Jēru vaigu vaigā, atbrīvoti no grēka un tā lāsta. Mūžīgā dzīve ir garīga dzīve. Kad miesa būs pagodināta, tad tai nebūs laicīgo vajadzību. Debesīs netiks ēsta laicīgā barība, tur nebūs arī laulību. Mēs paši būsim līdzīgi eņģeļiem.

Lasīt tālāk »Kas ir dienišķā maize?

Dienišķā maize ir viss, kas mums ir vajadzīgs laicīgajā dzīvē. Dievs labprāt to vēlas dot visiem katru dienu. Bet Viņš vēlas, lai mēs to lūdzam no Viņa un pateicīgi apliecinām Viņa lielo labprātību un gādību.

Lasīt tālāk »


Dzirdēt, bet nesaklausīt

Kāpēc ikviens, kas dzird evaņģēliju, tomēr nekļūst ticīgs?

Lasīt tālāk »


Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?

Lasīt tālāk »


Kristieša cienīga rīcība

Kas ir labie darbi?

Lasīt tālāk »