342. Kas ir atklāta grēcinieka bikts?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Kad sākas cilvēka dzīvība?

Cilvēka dzīvība sākas no ieņemšanas, un ar piekto bausli Dievs sargā arī ieņemtā dzīvību.

Lasīt tālāk »Jēzus – cik (un kādas) dabas apvieno sevī ?

Mūsu Pestītājā Jēzū ir apvienotas divas dabas – dievišķā un cilvēciskā. Tās ir apvienojušās Viņa personā tā, ka katra no tām ir kaut ko pārņēmusi no otras.

Lasīt tālāk »


Kā Kristus atpestīja tevi no nāves?

Mans Kungs Kristus atpestīja mani no nāves tādējādi, ka Viņš samaksāja pilnu izpirkšanas maksu par maniem grēkiem. Tāpēc mūžīgajai nāvei nav vairs nedz tiesību, nedz varas pār mani. Laicīgā nāve ir vārti uz mūžīgo dzīvošanu, un tā nevar man nekā ļauna darīt.

Lasīt tālāk »


Kāds ir laulības nolūks?

Laulības galvenais nolūks ir laulātā pāra kopīga, tuva dzīve uzticībā tā, ka dzīves prieki un bēdas, darbdienas un svētki tiek kopīgi dalīti un pārdzīvoti. Caur šādu savienību Dievs vēlas dot laulātajiem bagātu svētību.

Lasīt tālāk »


Kristība glābjot no nāves… bet kāpēc mēs mirstam?

Kā Svētā kristība glābj mūs no nāves?

Kristība glābjot no nāves... bet kāpēc mēs mirstam?

Lasīt tālāk »