195. Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Vai tas ir grēks, ja kāds piemēram…

Katra Dieva baušļa pārkāpšana ir grēks.

Lasīt tālāk »Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?

Dievs ir tas, no kā cilvēks gaida visu labu, uz kuru viņš paļaujas visās bēdās, kurā redz stipru balstu savā dzīvē un kuram pateicas par visu to labo, kas viņam ir. Ja cilvēks paļaujas uz Bībeles Dievu, tad viņam ir patiesais Dievs. Bet, ja viņš paļaujas uz ko citu, tad viņam ir elks.

Lasīt tālāk »


Daudzi pārkāpj likumu, …bet kāpēc soda mani ?

Katram, kurš ienīst Dievu un nekaunīgi pārkāpj Dieva baušļus, draud Viņa neizbēgamais sods. Šis sods ir Dieva dusmība un neapžēlošana, laicīgā nāve un mūžīgā pazudināšana.

Lasīt tālāk »


Labprātīga paklausība uz Dieva Vārdu?…- tas ir kā?

Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi, kad turam to sevim par visvajadzīgāko lietu:

  1. Labprāt apmeklējam draudzes sanākšanas.
  2. Palīdzam savu iespēju robežās uzturēt sludināšanas amatu un Dieva Vārda izplatīšanu.
  3. Piedalāmies mājas svētbrīžos.
  4. Mācāmies čakli Dieva Vārdu arī paši
  5. .

Lasīt tālāk »


Kādas ir Kristus draudzes pazīmes?

Lai gan Kristus Draudze pēc savas būtības ir cilvēku acīm neredzama, tai tomēr ir savas pazīmes, lai to varētu pazīt un pie tās uzticīgi turēties.

Lasīt tālāk »