48. Kāpēc Dieva Vārda nicināšana ir smags grēks?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Ko tad, ja kāds atklāti grēko?

Kas ir atklāta grēcinieka bikts?

Lasīt tālāk »Kāda ir Bībele?

Bībele ir neatkārtojama, jo tā ir nekļūdīga, dzīva, spēcīga un mūžīgi nemainīga patiesība. Bībeles patiesībā pamatojoties, var dzīvot drošībā un svētlaimē nomirt.

Lasīt tālāk »


Kas ir buršana ar Dieva vārdu?

Buršana ar Dieva vārdu ir Dieva vārda lietošana burvībām, piemēram, slimības dziedināšanai, noslēpumu atklāšanai un nākotnes zīlēšanai. Tāda grēka darītājs sev par sodu var sadarboties kopā ar dvēseles ienaidnieku – sātanu.

Lasīt tālāk »


Vai tiešām lai ticam brīnumiem?

Dieva tēls mūsos var atgriezties, kad ar Svētā Gara spēku caur kristīšanu un evaņģēliju sākam ticēt Jēzum Kristum. Caur šo ticību mēs atkal patiesi atpazīstam Dievu, un mūsos rodas arī neviltota griba dzīvot taisni un svēti. Tomēr tikai debesīs, kad ticība pārvērtīsies spējā redzēt un mūsos vairs nebūs grēka, Dieva tēls atgriezīsies mūsos pilnīgi.

Lasīt tālāk »


Vai tas ir grēks, ja kāds piemēram…

Katra Dieva baušļa pārkāpšana ir grēks.

Lasīt tālāk »