168. Kādēļ Dievs tev dara visu labu?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Vai tiešām lai ticam brīnumiem?

Dieva tēls mūsos var atgriezties, kad ar Svētā Gara spēku caur kristīšanu un evaņģēliju sākam ticēt Jēzum Kristum. Caur šo ticību mēs atkal patiesi atpazīstam Dievu, un mūsos rodas arī neviltota griba dzīvot taisni un svēti. Tomēr tikai debesīs, kad ticība pārvērtīsies spējā redzēt un mūsos vairs nebūs grēka, Dieva tēls atgriezīsies mūsos pilnīgi.

Lasīt tālāk »Vai tas ir grēks, ja kāds piemēram…

Katra Dieva baušļa pārkāpšana ir grēks.

Lasīt tālāk »


Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?

Dievs ir tas, no kā cilvēks gaida visu labu, uz kuru viņš paļaujas visās bēdās, kurā redz stipru balstu savā dzīvē un kuram pateicas par visu to labo, kas viņam ir. Ja cilvēks paļaujas uz Bībeles Dievu, tad viņam ir patiesais Dievs. Bet, ja viņš paļaujas uz ko citu, tad viņam ir elks.

Lasīt tālāk »


Daudzi pārkāpj likumu, …bet kāpēc soda mani ?

Katram, kurš ienīst Dievu un nekaunīgi pārkāpj Dieva baušļus, draud Viņa neizbēgamais sods. Šis sods ir Dieva dusmība un neapžēlošana, laicīgā nāve un mūžīgā pazudināšana.

Lasīt tālāk »


Labprātīga paklausība uz Dieva Vārdu?…- tas ir kā?

Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi, kad turam to sevim par visvajadzīgāko lietu:

  1. Labprāt apmeklējam draudzes sanākšanas.
  2. Palīdzam savu iespēju robežās uzturēt sludināšanas amatu un Dieva Vārda izplatīšanu.
  3. Piedalāmies mājas svētbrīžos.
  4. Mācāmies čakli Dieva Vārdu arī paši
  5. .

Lasīt tālāk »