47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Man nepalīdz tas, ka tu tici

Vārdi “es ticu” mums atgādina vēl to, ka neviens nevar tikt glābts ar otra cilvēka ticību, bet katram pašam ir jātic un jāuzticas Dieva Vārda apsolījumiem.

Lasīt tālāk »Rīcības-kristieši dažādās situācijās:

Jēzus līdzībā par lielo mielastu, aicinātie viesi aizbildinājās šīs pasaules lietu dēļ. (Lk.14:16-24). Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītajos nebija savienojies ar ticību. [Ebr.4:2]

Lasīt tālāk »


Dieva vadīta laicīgā valdība… Ja?

Dieva valstība šeit nenozīmē laicīgu valstību, bet Kristus žēlastības valstību šeit, virs zemes, un goda valstību debesīs.

Lasīt tālāk »


Dabiskās zināšanas par Dievu. Vai tev ir?

Visiem cilvēkiem ir dabas dotas zināšanas un priekšstats par Dieva esamību, Viņa īpašībām un svēto gribu.

Lasīt tālāk »


Ja biju no kristības atkritis, vai varēs nākt atpakaļ?

Jā, var. Jo, lai arī atkritējs no savas puses ir pārkāpis kristībā slēgto derību, Dievs paliek tam uzticīgs un no Viņa puses derība pastāv stipra. Savā žēlastībā Dievs aicina atkritējus griezties atpakaļ pie kristībā slēgtās derības. Dievam nav lielāka prieka, ja grēcinieks atkal atgriežas pie Viņa.

Lasīt tālāk »