176. Kā es zinu un ticu, ka Jēzus ir patiess Dievs?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Grēkotāju sasaistīšana

Kā draudze sasaista grēkotājus?

Lasīt tālāk »Vai gavēt pirms Sv. Vakarēdiena ?

Ārēja gatavošanās, kā gavēšana, savaldīga, laba uzvešanās un piemērota, pieklājīga ģērbšanās, ir labas lietas. Tās var mums palīdzēt domāt par Vakarēdiena nozīmīgumu un tā lielajām dāvanām, kā arī noskaņot mūsu prātu pateicīgai mielasta baudīšanai.

Lasīt tālāk »


Kā atbrīvoties no mokošās sirdsapziņas?

Dievs Savā Vārdā mūsu pestīšanas labad ir devis skaidras un pilnīgi pietiekamas zināšanas par sevi. Tādējādi cilvēkam ir dots pārdabiskais Dieva atziņas veids. Vienīgi caur Savu Vārdu Dievs sludina mums savu žēlastību Kristū, atbrīvojot mūs no mokošās sirdsapziņas. Tā mēs mācāmies pareizi pazīt Dievu, glābjoties caur ticību uz Kristu.

Lasīt tālāk »


Važas, Spogulis, Pavadonis vai?

Kāds ir Dieva bauslības mērķis un uzdevums?

važas

Lasīt tālāk »


Kas var būt drošs, ka tam grēki piedoti Dieva priekšā?

Katrs Kristum ticošs cilvēks var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu Dieva priekšā, jo:

Lasīt tālāk »