29. Kā Bībelē jāsaprot vārds Dievs?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Par Kristus personu

Kādi ir ticības apliecības vārdi, kas kas īpaši runā par Kristus personu?

par Kristus personu

Lasīt tālāk »Kristīgās ticības apliecinājuma par pestīšanu dalījums

Cik daļās ir iedalāms kristīgās ticības apliecinājums par pestīšanu un tā skaidrojums?

kristīgās ticības apliecinājuma par pestīšanu dalījums

Lasīt tālāk »


Par pestīšanu

Kā skan kristīgās ticības apliecinājums par pestīšanu un ko tas nozīmē?

par pestīšanu

Lasīt tālāk »


Tas tiešām ir tiesa

Kāpēc katehisma 1. artikula skaidrojums noslēdzas ar vārdiem: “Tas tiešām ir tiesa”?

tas tiešām ir tiesa

Lasīt tālāk »


Par Debesu Tēva izrādīto labvēlību

Kas mums jādara par Debesu Tēva izrādīto labvēlību, uzturot, nosakot un pārvaldot visas radītās lietas?

par Debesu Tēva izrādīto labvēlību

Lasīt tālāk »