29. Kā Bībelē jāsaprot vārds Dievs?Tu redzi sadaļas e-mācība arhīvu

Svētais Gars ir atsevišķa Dieva persona

Kā iespējams pamatot to, ka Svētais Gars patiešām ir atsevišķa Trīsvienīgā Dieva persona, kas atšķirīga no Tēva un Dēla?

Svētais Gars ir atsevišķa Dieva persona

Lasīt tālāk »Svētais Gars iziet no Tēva un Dēla

Kas apliecina to, ka Svētais Gars iziet no Tēva un Dēla?

Svētais Gars iziet no Tēva un Dēla

Lasīt tālāk »


Svētais Gars ir patiess Dievs

Kas apliecina to, ka Svētais Gars ir patiess Dievs?

Svētais Gars ir patiess Dievs

Lasīt tālāk »


Ticēšana uz Svēto Garu

Kāpēc ticības apliecībā tiek apliecināta ticēšana uz Svēto Garu?

Ticēšana uz Svēto Garu

Lasīt tālāk »


Kristīgās ticības apliecinājuma par svētdarīšanu dalījums

Cik daļās ir iedalāms kristīgās ticības apliecinājums par svētdarīšanu un tā skaidrojums?

Kristīgās ticības apliecinājuma par svētdarīšanu dalījums

Lasīt tālāk »