10. Kad Dievs deva cilvēkiem savu likumu?Tu redzi sadaļas e-intervijas arhīvu

Vai piedērēt heterodoksām reliģiskām kopībām?

« Pie kuras baznīcas piederēt? | Lasīt iepriekšējo »

Nu jau kungiem sāk iet karstāk un karstāk, gluži kā pirtī ejot – garu, garu uzmet garu… . Šobrīd krustiņš, kurš pieder LELB, sevi pozicionē kā cilvēku no malas, imūnu un abstrahētu no notiekošā LELB, kurš ar prieku ņem visu Dieva doto “labo” kā no LELB, tā no KLB. No KLB gan viņu iepriecina vienīgi drukātais materiāls, jo citādā ziņā tur esot mācības un prakses nesaskaņa un agrāk diskusijā pārmestais sinerģisms, ar ko viņš iespējams domā pārliecību, ka pareizas ticības apliecināšana vai piederība pareizu ticību apliecinošai baznīcai ir darbs, ar kuru cilvēks mēģina līdzdarboties pestīšanā. Tas tiešām ir ļoti interesants apgalvojums, jo tad jau jebkurš centies pēc mācības šķīstības varētu tikt noraidīts kā Mt.7:21 minētie centieni.

Lasīt tālāk »Principiālas atšķirības meklējumos

« Pie kuras baznīcas piederēt? | Lasīt iepriekšējo »

Centīgam lasītājam vēlos paskaidrot, ka draudzi vai baznīcu jāmeklē, nevis pēc tā, vai tajā ir vai nav maldu, bet gan – kāda ir tās attieksme pret maldiem, proti, vai tā noraida maldus, vai arī pacieš tos. Bet LELB loceklis nerunā par LELB kopumā, bet apgalvo, ka viņa draudzē viss ir kārtībā. (Protams, toreiz viņš vēl nezināja, kādas briesmu lietas viņam nāksies tajā piedzīvot. Tādēļ precīzāk jāsaka, ka tur viss ir labi nomaskēts.) Diskusija nedaudz iestrēga, jo krustiņu apvainoja kāda viena diskutanta “rupjie” izteicieni, un otra personīgās domas par LELB.

Lasīt tālāk »


Kas KLB atšķir no LELB?

« Pie kuras baznīcas piederēt? | Lasīt iepriekšējo »

Šī diskusija, draugi, šobrīd ir interesanta nevien ar to, ka pēc 10 gadiem tika aktualizēta KLB un LELB atšķirtība, bet arī ar to, ka LELB pozīciju aizstāv jaunās paaudzes teologs, kurš, ignorējot daudz faktus, LELB redz kā to, kam tai, kā luterisma vārda nesējai, jābūt, nevis kā to, kas tā faktiski ir. Tas arī ir svarīgais jautājums: Vai piederēt baznīcai, kura it kā “top”, bet faktiski (kā arī liecina pēdējie notikumi) maldās.

Lasīt tālāk »


Kas tad vainas LELB?

« Pie kuras baznīcas piederēt? | Lasīt iepriekšējo »

Cerams, ka šī diskusija agri vai vēlu nekļūst par farsu, kā to minēja diskutants iepriekšējā daļā. Pagaidām puses vienojās, ka jāpieder pie draudzes/baznīcas, kas skaidri sludina evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus, kas ietver sevī norobežošanos no maldiem. Un nu viņi cenšas apspriest iekš LELB paciestos maldus.

Lasīt tālāk »


Domā, raksti un paraksti

« Pie kuras baznīcas piederēt?

Reiz dzirdēju šķiet padomijas laika gudrību – ja domā, neraksti, ja raksti, neparaksti, ja paraksti, nebrīnies. Tā nu redziet, sen rakstītais, argumentos un emocijās tītais, atkal ir lasāms un baudāms. Nebrīnīsimies par to, bet lasīsim, domāsim un rakstīsim.

Lasīt tālāk »