310. Vai tiešām kristība atdzemdina?Tu redzi sadaļas e-apceres arhīvu

Kārdinājums izsalkumā

Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.” [Mt.4:3]

Kārdinājums izsalkumā

Lasīt tālāk »Žēlastības laiks: Tā Kunga žēlastības gads, mēnesis, diena

Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ. 8:12)

Get FlashPlayer

Lasīt tālāk »


Mēs esam kristieši

Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis. (Lk. 2:21)

visi mēs esam kristieši, kas kristīti

Lasīt tālāk »


Es jums pasludinu lielu prieku

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” [Lk.2:10-11]

Es jums pasludinu lielu prieku

Lasīt tālāk »


Vigilia Nativitatis

“Jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks,” [Lk. 2:10]

0.gif

Lasīt tālāk »