320. Kuri Dieva Baznīcā ir savu grēku nožēlotāji?Tu redzi sadaļas e-apceres arhīvu

Vai tu esi??? Ja tu esi… Tu esi Jūdu ķēniņš!!!

..nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. (Rom.4:2)

Lasīt tālāk »Vai apzinies savu grēcīgumu?

Ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi. [Rom.8:3]

Vai apzinies savu grēcīgumu

Lasīt tālāk »


Sagatavošanās

“[Tie] ņēma palmu zarus un izgāja Viņam pretim, kliegdami: “Ozianna, slavēts, kas nāk Dieva Tā Kunga vārdā, Israēla ķēniņš!”” [Jņ.12:13]

Lasīt tālāk »


Visdārgākais

Pēteris un Jānis, ļaudīm atbildēdami, sacīja: “Spriediet paši, vai ir taisnīgi Dieva priekšā jums vairāk klausīt nekā Dievam; jo mēs nevaram nerunāt to, ko esam redzējuši un dzirdējuši.” [Ap. d. 4:19-20]

Lasīt tālāk »


Kas ir tavs gans?

“Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.” (Jņ. 10:11)

Kas ir tavs gans

Lasīt tālāk »