175. Kāds ir mūsu Pestītājs Jēzus Kristus?


Drīzumā tiks pārdota e-BAZNICA

Konfesionāli luteriskā biedrība [turpmāk - KLB] jau otro gadu cīnās ar globālās krīzes radītajām sekām Latvijā. Neskatoties uz to, ka e-BAZNICAs autori ir e-ntuziasti, proti, strādā bez atlīdzības, tomēr nākas atzīt, ka e-BAZNICU nav iespējams uzturēt, nemaz nerunājot par ieguldīto līdzekļu atgūšanu.

KLB biedru kopsapulce atzina, ka līdz šim e-BAZNICA ir paveiksi teicamu darbu. Tās ieguldījums Evaņģēlija vēsts izplatīšanā ir nenovērtējams. Tas ir bijis tiešām visapdomīgākais līdzekļu noguldījums, jo tā peļņas procentiem ir mūžības vērtība.

Karstās un garās diskusijās biedri secināja, ka e-BAZNICA ir jāpārdod, lai tā varētu turpināt savu darbu. Izskanēja viedoklis, ka “labvēļi” varētu nopirkt e-BAZNICU un pēc tam to slēgt. Tomēr biedri apņēmās rīkot konkursu un rūpīgi izvērtēt pretendentus.

Saskaņā ar BIZinformation novērtējumu www.ebaznica.lv cena ir Ls 465,60. Biedri atzina, ka domēna cena jāapliek ar pievienoto vērtību, kas tika noteikta 200% apmērā. Rezultātā sākuma cena tiek noteikta Ls 1396,80. Cena ir atbilstoša, jo ir veiktas neskaitāmas iestrādnes, kā arī netiks prasīta atsevišķa samaksa par vārdu “e-BAZNICA”, “e-BĪBELE”, “e-POLEMIKA”, mājas lapas arhīvu un citiem saistītiem domēniem.

Biedru rīcībā nonākusi informācija, ka šobrīd interesi izrādījusi Romas katoļu baznīcas Kurzemes bīskapijas veidotā www.katedrāle.lv un draudze Prieka Vēsts. No Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas šobrīd nav nekādu ziņu visticamāk finansiālo grūtību dēļ. Savukārt ar Augsburgas ticības apliecības draudžu Konfesionli luterisko baznīcu sarunas ved biedru pārstāvis e-ntuziasts talyc, jo biedrība labprātāk nodotu e-BAZNICU viņu gādīgajās rokās.

Biedri plāno īstenot šo ieceri aprīļa mēneša laikā, kā arī regulāri informēt e-baznīcēnus par notikumu attīstību.

Jūsu e-ntuziasti.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.