307. Kā kristībā iegūtās dāvanas vajadzētu glabāt un lietot?


Draud mācītāju trūkums

Matemātiskā modelēšana rāda, ka 2026.gadā Ziemeļelbas baznīcā (Vācija) varētu strādāt tikai 500-600 mācītāji to 1300 aktīvo mācītāju vietā, kas Ziemeļelbā kalpo pašreiz.

Lai tas tā nenotiktu, baznīca vēlas pastiprināti aicināt izvēlēties teoloģijas studiju un mācītāja amatu.

Pašlaik Ziemeļelbas baznīcā ir 2,1 miljons draudzes locekļu. Pašlaik kalpo 1300 mācītāju, paredzams, ka 2010.gadā šis skaits saruks līdz tūkstotim, bet 2018.gadā pārāk maz cilvēku studēs teoloģiju, un draudzēs trūks mācītāji.

Šī problēma nākotnē sagaidīs ne vien Ziemeļelbas baznīcu, bet arī citas zemju baznīcas Vācijā.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.