254. Kāpēc trešo ticības locekli beidzu ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Dievs Kungs, Tev’ slavējam! [691]

Dievs Kungs, Tev’ slavējam!
Dievs Kungs, Tev pateicam!
Tavs gods, Dievs Tēvs, top nodziedāts,
Pa visu pasaul’ sludināts!
Ar’ visi svētie eņģeļi,
Un kas Tev kalpo svētīgi,
Un debesīs dzied ķerubi
Un līdz ar viņiem zerafi:
Svēts ir mūsu Dievs!
Svēts ir mūsu Dievs!
Svēts ir mūsu Dievs,
Tas Dievs Kungs Cebaot!

Tavs spēks, kas jau no mūžības
Pār zem’ un debes’ izstiepjas,
Tā Kunga Jēzus mācekļi
Un visi svētie pravieši,
Ir visi asinsliec’nieki
Teic Tevi dziesmām skanīgi;
Tas kristīts pulks pa visu zem’,
Tas Tavu vārdu cieņā ņem.
Tev Tēvam visuspēcīgam,
Tev Dēlam visuaugstākam,
Tev svētam Garam arīdzan
Mēs kalpojam ar slavēšan’.

Kungs Jēzu, mūžīgs Dieva Dēls,
Tu goda ķēniņš augsts un liels,
Tu nācis un mūs pestījis,
No šķīstas jaunav’s piedzimis,
Tu nāves varu salauzīj’s
Un debesis mums atdarīj’s;
Pie labās rokas augstībā
Tu sēdi Tēva valstībā,
Tu nāksi tiesāt pastaros
Tā dzīvos, kā ar’ mirušos.

Kungs, palīdz saviem ļautiņiem,
Ar Tavām as’nīm pestītiem,
Dod mums būt debess valstībā
Ar svētiem vienā draudzībā.
Tu savas draudzes patvērums,
Ak mīļais Jēzu, palīdz mums,
Mūs glabā šinī laiciņā,
Pēc uzņem mūžam godībā!

Tev, Dievs, ikdienas pateicam
Un Tavu vārdu slavējam!
Tu gribi, Kungs, mūs stiprināt,
No grēkiem arvien pasargāt;
Par mums, ak Dievs, apžēlojies,
Uz mūsu bēdām uzskaties!
Lai notiek pēc šis lūgšanas,
Dod mums pēc mūsu cerības.
Uz Tevi, Kungs, paļaujamies,
Tu visu ļaunu no mums griez’.
Amen.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.