263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?


Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils,
Kur bēdās varam tverties,
Augsts palīgs, kas mūs nepievils,
Pie kā mēs varam ķerties!
Visļaunais ienaidnieks, Kam grēku darīt prieks,
Tas gādā nākt` un dien` Uz ļaunu viltu vien,
Kas var no viņa glābties!

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils

Ak, mūsu spēciņš ļoti vājš, Kas pastāvēt gan spējis?
Par mums stāv mūsu Pestītājs, Ko Dievs pats izredzējis!
Tam Jēzus Kristus vārds, Kas tapis krustā kārts,
Viņš stiprais karavīrs, Svēts Dievs un cilvēks tīrs,
Tā elkon`s paliks varens!

Lai būtu velnu diez kāds bars, Kas mūs grib aprīt kāri,
Mūs tomēr sarga Dieva Gars, Tas elles varai pāri.
Kas valda tumsībā, Gan kaist viņš niknumā,
Bet ko mums padarīs? Dievs viņu nosodīs.
Viens vārdiņš to spēj aizdzīt!

Tam Dieva vārdam nebūs rimt, Lai trako, kam tīk trakot.
Dievs neļaus savai laivai grimt, Glābs savu vārdu sakot.
Grib tie mūs nāvē dzīt, Un mantu nolaupīt,
Lai notiek Dieva prāts, Tiem labums nav nekāds;
Mums debess manta paliek!

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

8 atsauces par “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”

 1. wrc:


  Skaista dziesma, vai ne! Stipra dziesma, precīzāk. Ne katrs protestants, bet luter ānis vismaz to zina. Arī es.

 2. Roberto:


  man patīk šī vieta: viens vārdiņš to spēj aizdzīt!

  ar cieņu
  Jūsu e-minence

 3. wrc:


  Kas ir tas vārdiņš? Droši vien krusts, vai Kristus, es teiktu. Ja viens.

 4. Roberto:


  vādiņš: IR = est = εστίν

  ar cieņu
  Jūsu e-minence

 5. rcp:


  “Ak, mūsu spēciņš ļoti vājš” – tā nu baznīcas cilvēki tiek iespaidoti, ka mēs neko nevaram

 6. talyc:


  savukārt nebaznīcas cilvēki tipa rcp ir iespaidoti ticēt, ka tie ir tādi pat kā dievs, tipa nemirstīgi, visuspēcīgi, visuzinoši (1.Moz.3:…)

 7. rcp:


  Придите на помощь тем, кто нуждается в помощи. Придите на помощь тем, кто в помощи не нуждается. Придите на помощь себе, если вы нуждаетесь в помощи. Придите на помощь себе, если вы в помощи не нуждаетесь. Посмотрите на слово “помощь” в более широком его проявлении и посмотрите на доброту как олицетворение помощи. Вы добры и вы помогаете. Вы – создатель и вы имеете помощь. Каждый акт вашего создания несёт вам помощь. Всё созданное вами – это помощь вам. Вы имеете бесконечное количество помощников, так же как и вы помогаете бесконечному количеству других. Вы во всеобщих связях со всеми, вы всегда помогаете всем и все помогают вам. Во всеобщих связях и взаимопомощи приведите общество к благоденствию, дайте счастье всем и вы увидите себя во всеобщей мировой гармонии со всеми, где Бог-Создатель – это есть всё, что создано вокруг вас, это есть всё, что создано вами, и олицетворение Бога во всём созданном вокруг вас. И олицетворение Бога как создателя вашего проявится в вашей душе истинным пониманием Мира в саморазвитии уже после получения бесконечности жизни. Бесконечность жизни – это бесконечность Творца. Чтобы быть бесконечно живущим, надо быть бесконечно творимым, надо быть бесконечно сотворяемым. Чтобы быть бесконечно творимым, делать ничего не нужно, мы сотворены навечно, чтобы быть бесконечно сотворяемыми. Вы можете сделать так, чтобы каждая ваша мысль, каждое ваше движение, каждое ваше действие творили Вечность.

 8. Roberto:


  Лешаб, Ты?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.