295. Kāds nolūks kristībā ir ūdenim?


Dievs ir radījis laulību un aizsargā to

1999.gadā plūdi radīja lielus postījumus Venecuēlā, Dienvidamerikā, aizraujot līdzi no 20 000 līdz 50 000 dzīvību. Austrumindijā divu ciklonu darbības rezultātā 10 000 cilvēku gāja bojā no sirds nepietiekamības. Tie, kam nācās piedzīvot šos plūdu un ciklonu postījumus, liecināja, ka šie traģiskie notikumi ietekmēs visu viņu tālāko dzīvi.

Dievs ir radījis laulību un aizsargā to

VELNA MALDI

Arī Ādama un Ievas piekrāpšana Ēdenes dārzā radīja lielu postu. Patiesībā šis zaudējums bija miljoniem reižu lielāks nekā jebkura orkāna vai tornado postījumi.

Lūk, ko Ādams un Ieva zaudēja, paklausot velnam.

  1. Izdzīti no Ēdenes (1.Moz.3:23-24), viņi zaudēja mājas un tās pilnīgās attiecības, kas viņiem bija ar Dievu, dzīvojot Ēdenes dārzā.
  2. Viņi vairs nevarēja “ēzdami ēst” (1.Moz.2:16); tas kļuva par lāstu – “tev, smagi strādājot, būs maizi ēst” (1.Moz.3:17).
  3. Ādams zaudēja prieku par savu darbu – dārza kopšanu (1.Moz.2:15), kas vēlāk pārvērtās par “[Ādama] vaiga sviedriem” (1.Moz.3:19).
  4. Dieva pavēle Ādamam un Ievai “augļoties un vairoties” (1.Moz.1:28), kļūst par ciešanu un sāpju avotu Ievai: “Sāpēs tev būs bērnus dzemdēt” (1.Moz.3:16).
  5. Ādams un Ieva zaudēja dzīvības dāvanu: “Tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties” (1.Moz.3:19; skat. arī Rom.5:12; 6:23).

DIEVS SARGĀ

Kad Ādams un Ieva padevās velna kārdinājumam, viņi zaudēja daudzas svētības. Tomēr vienu lietu Dievs neļāva velnam izpostīt – Ādama un Ievas laulību. To simbolizē sadotās rokas attēlā.

KO DIEVS SAVIENOJIS, TO CILVĒKAM NEBŪS ŠĶIRT

Šo brīnišķīgo radīšanas patiesību, ka Dievs neatļāva velnam pilnībā izpostīt laulību, mums ir sevišķi jāpiemin un jāatgādina mūsdienās. Laulība nav sabiedrības evolūcijas rezultāts, tā nav radusies vienīgi cilvēciskas ērtības labad. Tā ir Dieva dāvana mums, mūsu ģimenēm, draudzēm un sabiedrībai.

Tiem no jums, kas esat precēti un kam ir dota šī īpašā Dieva radīšanas dāvana, ir vienmēr jāatceras, ka, lai gan velns Ēdenes dārzā nespēja pilnībā sagraut laulību, viņš arvien vēl mēģina to darīt. Laikraksts New York Times rakstīja, ka laulība un ģimene tieši šobrīd ir apdraudētas vairāk nekā jebkad visā cilvēces vēsturē.

Taču tas nenozīmē, ka savā laulības dzīvē esam neaizsargāti. Ticiet, ka Dievs arī jūsu labā darīs to, ko Viņš darīja Ādama un Ievas labā. Lai arī velns mēģinās traucēt jūsu attiecības un pat izraisīt nopietnas problēmas tajās, Dievs ar savu mīlestību un žēlastību pasargās jūsu laulību. Ja jūsu laulības centrā ir Kristus un Viņa piedošana, jūs kopā ar savu dzīves biedru varat baudīt dzīvi, kas ir Dieva žēlsirdīgās gribas svētīta un par ko Jēzus saka: “Ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt” (Mt.19:6). Pat ja jums šķiet, ka jūsu spēki ir par vājiem, lai atvairītu uzbrukumus jūsu laulībai, atcerieties, ka “Dievs ir mūsu patvērums un stiprums” (Ps.46:2).

LAULĪBĀ UZ GADSIMTIEM

Mūsdienu pieaugošajā laulības šķiršanu un mainīgajā ģimenes izpratnes situācijā varētu šķist pārsteidzoši, ka, neskatoties uz visām laulības dzīves nesaskaņām un neuzticību ģimenes dzīvē, par ko vēsta Bībele, nekas tomēr neliecina, ka Ieva un Ādams būtu izšķīrušies; Svētajos Rakstos tiek aprakstītas daudzās Noas pieļautās kļūmes, un tomēr visos 950 viņa dzīves gados ne reizi netiek pieminēta laulības šķiršana. Šīs stabilās laulības nav cilvēka pūļu, bet gan Dieva žēlastības rezultāts. Dievs jau Kaina dzīves laikā brīdināja viņu: “Grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu” (1.Moz.4:7). Svētajos Rakstos varam izlasīt neskaitāmas Dieva pamācības, kas mūs aicina cīnīties ar velna kārdinājumu (Mt.26:41; Lk.22:40). Cīņā pret velnu Dievs neatstāj mūs bez palīdzības. Dievs apsola gan jums, gan jūsu dzīvesbiedram “Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu” (Ef.6:17). Šis vārds ļauj visiem kristīgiem laulātajiem cīnīties pret velnu ar tādu pašu spēku, kāds bija Tēvam, augšāmceļot Jēzu Kristu no mirušajiem (Ef.1:19-20).

TURIETIES PIE KRISTUS, JŪSU LAULĪBAS GLĀBĒJA

Tātad, ja esat precēti vai arī plānojiet precēties, uzsāciet savas attiecības pārliecībā, ka Dievs jūs sargās un svētīs tāpat kā Ādamu un Ievu radīšanas sākumā. Jau Ēdenes dārzā velns centās izjaukt laulību. Tas neizdevās. Viņš turpina to mēģināt vēl joprojām. Taču nepakļausimies viņam. Turēsimies pie Kristus un Viņa vārda, kas satriec velnu, jo “tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus” (1.Jņ.3:8).

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.