108. Kas ir nepatiesa liecība?


Dievs ir mūsu stiprā pils

“Jo zini, šodien Es tevi daru par stipru pili, par dzelzs balstu un par vara aizsargmūri pret visu šo zemi, pret Jūdas ķēniņiem, pret viņu augstākiem pārvaldniekiem un priesteriem un pret visiem šīs zemes iedzīvotājiem. Un, kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo Es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu!” – saka Tas Kungs. (Jer.1:18-19)

Dievs ir mūsu stiprā pils

Lai notiek, jūs visi kopā – jūs, velni, pāvesta piekritēji un jūsmotāji visi vienā pulkā – metieties virsū Luteram! Jūs – pāvesta ļaudis, no priekšpuses, jūs – jūsmotāji, no aizmugures, un jūs – velni, no visām malām vēl klāt, tak medījiet, vajājiet, dzeniet droši, nu jums ir īstais medījums.

Patiesi, tas nav Luters, ko jūs vajājat, jums vajadzēs pieļaut, ka Lutera mācība ir un paliek, lai arī jūsu būtu kaut desmit pasaules kopā. Atcerieties arī luteriskās dziesmas vārdus:

  Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils,
  Kur bēdās varam tverties,
  Augsts palīgs, kas mūs nepievils,
  Pie kā mēs varam ķerties!
  Visļaunais ienaidnieks, Kam grēku darīt prieks,
  Tas gādā nākt` un dien` Uz ļaunu viltu vien,
  Kas var no viņa glābties!

  Ak, mūsu spēciņš ļoti vājš,
  Kas pastāvēt gan spējis?
  Par mums stāv mūsu Pestītājs,
  Ko Dievs pats izredzējis!
  Tam Jēzus Kristus vārds, Kas tapis krustā kārts,
  Viņš stiprais karavīrs, Svēts Dievs un cilvēks tīrs,
  Tā elkon`s paliks varens!

  Lai būtu velnu diez kāds bars,
  Kas mūs grib aprīt kāri,
  Mūs tomēr sarga Dieva Gars,
  Tas elles varai pāri.
  Kas valda tumsībā, Gan kaist viņš niknumā,
  Bet ko mums padarīs? Dievs viņu nosodīs.
  Viens vārdiņš to spēj aizdzīt!

  Tam Dieva vārdam nebūs rimt,
  Lai trako, kam tīk trakot.
  Dievs neļaus savai laivai grimt,
  Glābs savu vārdu sakot.
  Grib tie mūs nāvē dzīt, Un mantu nolaupīt,
  Lai notiek Dieva prāts, Tiem labums nav nekāds;
  Mums debess manta paliek!

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.