128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Dieva vārds nav tikai likumi

Šeit redzamā Džeimsa Tiso glezna spilgti atspoguļo konfliktu starp Kristu un farizejiem. Tā laika reliģiskie vadītāji tā neieredzēja Jēzu, ka “…augstie priesteri un Rakstu mācītāji prātoja, kā Viņu (Jēzu) nonāvēt.” (Lk.22:2) Bet kādēļ?

Dieva vārds nav tikai likumi


Jēzus apsūdzēja farizejus Dieva vārda sagrozīšanā. Šie reliģiskie vadītāji izprata Rakstus nevis kā Dieva bauslības un Evaņģēlija vārdu, kurš aicina cilvēkus pie Jēzus, bet gan kā priekšrakstu krājumu, kurš nosaka, kas cilvēkam darāms, lai iemantotu Dieva labvēlību. Pārfrāzējot vārdus, ar kuriem Jēzus uzrunāja farizejus: “Jūs pastāvīgi meklējiet Rakstos, cerot tur atrast likumus, kuriem sekojot jūs varētu izpatikt Dievam. Taču jūs maldāties!” Jēzus skaidroja, ka Rakstu mērķis nebūt nav norādīt, kas mums būtu darāms. Patiesībā Rakstu centrā atrodas Jēzus un tas, ko Viņš paveicis, lai pestītu visus grēciniekus. Lai uzsvērtu šo būtisko atšķirību, Jēzus sacīja: “Raksti dod liecību par mani.” (Jņ.5:39)

DIEVS PIEDĀVĀ NE TIKAI TAISNĪGUS LIKUMUS

Farizeju maldīgie uzskati nebūt nav zaudējuši aktualitāti. Visā Eiropā, Amerikā, Āzijā un arī citur vairums mūsdienu cilvēku – arī tie, kuri sevi uzskata par kristiešiem – turpina domāt līdzīgi kā farizeji, proti, ka Bībele pamatā ir likumu grāmata, kura māca, kā izpelnīties Dieva atzinību. Kāds ASV nesen veikts pētījums atspoguļo, ka “sešdesmit procenti luterāņu kristiešu uzskata, ka galvenais Evaņģēlija uzsvars ir Dieva likumi pareizai dzīvošanai.” Šī statistika atklāj smagu traģēdiju – kā velns ir sagrozījis Dieva vārda izpratni miljoniem cilvēku. Bet šādai aplamai sapratnei var būt postošas un mūžīgas sekas!

BĪBELE MĀCA GAN BAUSLĪBU, GAN EVAŅĢĒLIJU

Iespējams, ka arī jūs velns ir maldinājis uzskatīt, ka Bībele pamatā ir sastāv no reliģiskiem priekšrakstiem, kuriem ir jāseko, lai mēģinātu izpelnīties Dieva labvēlību. Tad uzklausiet šo labo vēsti: Dievs mums piedāvā ko vairāk par savu bauslību. Viņš piedāvā ko vairāk par pastāvīgām prasībām pilnveidot savu dzīvi. Mūsu debesu Tēvs pastāvīgi uzrunā mūs divējādi: gan ar bauslības, gan ar Evaņģēlija vārdu. Tādējādi Viņa bauslība mums atklāj, ka mēs paši nespējam sevi pestīt, un Viņa Evaņģēlijs mums sniedz vienīgo cerību: Jēzu Kristu!

Mēģināsim gūt skaidrību par savām attiecībām ar Dievu. Mūsumērķis ir palīdzēt jums labāk izprast attiecības starp Dieva bargo bauslības vārdu un Viņa dziedinošo, dzīvinošo Evaņģēlija vārdu. Ar sava Evaņģēlija starpniecību Dievs novērsīs jūsu domas no vainas apziņas un izmisuma, un pievērsīs piedošanai, mieram un pārliecībai, ko spēj sniegt vienīgi Jēzus. Jo Jēzū “ikviens, kas tic, tiek taisnots.” (Ap.d.13:39)

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.