281. Cik bieži mums ir vajadzīga lūgšana pēc grēku piedošanas?


Dieva vārds kā tintes traips?

1921.gadā šveiciešu psihiatrs Hermanis Roršahs publicēja savu slaveno grāmatu Psihodiagnostika. Grāmatā bija “tintes traipi”, līdzīgi tiem sarkanajiem un zilajiem, kas redzami attēlā.

Dieva vārds kā tintes traips

Gadu desmitiem psihiatri ir likuši saviem pacientiem cieši raudzīties uz tintes traipu un pēc tam pastāstīt ko viņi šajā traipā saskatījuši. Atkarībā no pacienta dzīves un iepriekšējās pieredzes, viņi katrs saskata kaut ko citu.

Raugieties uz traipu šajā lappusē kādas 2-3 minūtes. Par ko šis attēls liek jums domāt? Pēc tam parādiet šo tintes traipu vēl kādam. Ko viņi saredz šajā traipā? Acīmredzami ikviens šo tintes traipu saredz vai “interpretē” atšķirīgi.

“TINTES TRAIPA” INTERPRETĀCIJA SAGROZA DIEVA VĀRDU.

Daudzi kristieši “tintes traipa” pieeju izmanto lasot Bībeli. Vairums nestudē Rakstus uzcītīgi vai arī nepaļaujas uz Dieva Svēto Garu, kas viņus vadītu “visā patiesībā”, kā Jēzus to apsola (Jņ.16:13), un ļautu saprast, ko tieši Dievs saka Rakstos. Tā vietā viņi vienkārši izlasa kādu Rakstu vietu un izsaka “savas domas” par to, ko šis pants varētu nozīmēt, vai kā šis pants liek viņiem “justies”.

Ar šādu pieeju cilvēki drīzāk “ielasa” vai “ieliek” tekstā paši savas izjūtas un interpretācijas, nevis cenšas izlasīt vai “saņemt” no teksta to, ko Dievs ir gribējis pateikt. Apustulis Pēteris brīdina: Nekas Rakstos nav patvaļīgi iztulkojams (2.Pēt.1:20).

“TINTES TRAIPA” INTERPRETĀCIJA AIZSLĒDZ JUMS DEBESIS

Mūsdienās ir ļoti populāri lasīt Dieva vārdu tā, kā psihiatru pacientiem jālasa tintes traipi. Tomēr uzmanieties! Šādi lasot Dieva vārdu jūs riskējat sevi izslēgt no Dieva valstības. Farizeji “ielasīja” Rakstos tikai to, ko paši tur gribēja redzēt, tā vietā lai tajos izlasītu jeb saņemtu Dieva žēlastības vārdu Jēzū (Jņ.5:39).

“Ielasot” Dieva vārdā paši savus ieskatus, vai arī sagrozot Dieva domāto nozīmi, farizeji ticēja, ka viņu paštaisnība tos izglābs. Tāpēc Mateja evaņģēlija 23. nodaļā Jēzus izsaka vēl nebijušu septiņu “vai” jeb lāstu virkni par Rakstu mācītāju un farizeju Dieva vārda aplamo skaidrojumu. “Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji .. jūs no ārpuses gan izrādāties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības” (Mt.23:27-28). Ar “tintes traipa” pieeju farizeji sevi izslēdza no Dieva žēlastības valstības, kas rodama vienīgi Kristū Jēzū.

JUMS IR PALĪGS!

Meklējiet Rakstos. Uzmanīgi klausieties, ko Dievs jums saka. Lielisks palīgs jums būs arī Luteriskās ticības apliecības. Šis rakstu kopums radās pateicoties lielajai Eiropas Reformācijai pirms 500 gadiem. Kad Mārtiņš Luters un viņa sekotāji apšaubīja dažas tā laika baznīcā populāras mācības, baznīcas vadība pieprasīja, lai viņi atsakās no saviem uzskatiem, vai arī tiem jāmirst. Piespiesti pie sienas un būdami nāves briesmās, šie patiesības meklētāji nelietoja “tintes traipa” pieeju Bībeles lasīšanā. Savu ticību viņi balstīja vienīgi Dieva vārdā, un skaidri un nepārprotami uzrakstīja to, kam ticēja. Šīs nenovecojošās, skaidrās kristiešu ticības apliecības un Bībeles mācību skaidrojumi tagad ir aizvien vairāk pieejami dažādās valodās visā pasaulē.

Neraugieties Rakstos kā uz tintes traipu, kā to darīja farizeji un saduķeji, lai tādējādi nezaudētu savu pestīšanu. “Neielasiet” Dieva vārdā savas sajūtas vai ieskatus. Tā vietā lūdziet, lai Dievs “atdara jūsu saprašanu” un ļauj jums izprast Viņa vārdu patieso nozīmi, kas vērsta uz Kristu un pamatota Viņa piedošanā (Lk.24:45–47).

Lasot Rakstus, “raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju” (Ebr.12:2). Tā darot, nevis raugoties kā tintes traipā, jūs ieraudzīsiet Viņu, kurš “piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām” (Ps.103:3-5).

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.