142. Kas ir evaņģēlijs?


Dieva vārds ir dzīvība

Šis attēls rāda šausminošu ainu kā AIDS vīrusi uzbrūk baltajiem asinsķermenīšiem. Ja jūs būtu inficēts ar AIDS un paskatītos uz savām asinīm mikroskopā, jūs ieraudzītu šos nāvējošos sarkanos un zaļos AIDS vīrusus, kas uzbrūk jūsu veselajiem baltajiem asinsķermenīšiem.

Dieva vārds ir dzīvība

ŠOBRĪD CĪŅA NORIS JŪSU PRĀTĀ

Lai gan to nevar redzēt, līdzīga cīņa noris katra kristieša prātā un dvēselē. Tāpat kā veselās asins šūnas plūst caur jūsu artērijām, Dieva dzīvu darošais vārds plūst cauri jums. Un, gluži tāpat kā vīrusi, velnišķīgās idejas un maldu mācības patstāvīgi apdraud Dieva dzīvu darošo, jums cauri plūstošo vārdu.

Šāds salīdzinājums starp dzīvu darošajām asins šūnām, kuras plūst caur cilvēka ķermeni, un dievišķajām domām un vārdiem, kuri plūst caur prātu, iesākumā var likties dīvains. Tomēr viscaur Vecajā Derībā ķermenī plūstošās asinis ir pielīdzinātas dzīvībai (3.Moz.17:11, 14; 5.Moz.12:23). Arī Jēzus ir teicis, ka Viņa vārds, kas plūst caur mūsu prātu un dvēseli, dara dzīvu (Jņ.6:63).

APLAMA MĀCĪBA IZPLATĀS KĀ INFEKCIJA!

Uzmanīgi aplūkojiet attēlu. Attēls šeit ievietots tādēļ, lai jums atgādinātu kādu būtisku Bībeles patiesību, ka aplama mācība nav tikai nepareizas vai sliktas domas, kas noglabātas kaut kur dziļi jūsu prātā. Aplama mācība drīzāk izplatās kā reāla, dzīvību apdraudoša infekcija, kā gangrēna, kas nemitīgi darbojas, lai iznīcinātu jūsu dvēseli (2.Tim.2:17). Par šiem Pāvila vārdiem Luters bilst:

“Nekāds mēris tā nepārņem cilvēku, kā bezdievīga mācība pārņem prātu.”

Nekad vairs Jēzus vārdus un Viņa sniegto mācību neuzskatiet tikai par labām un vērtīgām idejām! Nekad vairs velna runas un mācības neuzskatiet tikai par sliktām idejām. Saskatiet, ka gan aiz Jēzus vārdiem, gan aiz visām velna mācībām stāv varas, kas ietekmē dzīvību un pastāvīgi cīnās savā starpā (Ef.6:12). Kristus vārdi un mācība dod dzīvību. Velna runas un mācības nenovēršami nes nāvi.

KRISTUS UN VIŅA VĀRDS PASARGĀ NO HERĒŽU INFEKCIJAS

Paturiet prātā Pāvila teikto, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un pastāvīgi darbojas ticīgo sirdīs un dvēselēs (1.Tes.2:13). Tad nu dzīvojiet ik dienas ar svētu pārliecību, ka, tā kā caur jums plūst Dieva vārds, šis dzīvais vārds nodrošinās to, ka jūsu prātu un dvēseli neietekmēs un galu galā neizpostīs velna maldi un mācības. Bet Dieva vārds stiprinās jūsu ticību. “Lielāks ir Tas [Jēzus un Viņa vārds], kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē” (1.Jņ.4:4).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.