156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?


Dieva vārda neievērošanas sekas

Ja tu patiesi labi rūpējies par savu ģimeni un aicinājumu, tu neļausi iznīkt savai žēlastības dzīvei, jo tava labi aprūpētā ģimene un tava aicinājuma darbi tevi neizglābs nāvē un tiesā. Ideja, ka no tā cietīs tavs darbs vai ģimene, ja kādus brīžus veltīsi lūgšanai un Dieva vārda apcerei, ir maldi un krāpšana.

Dieva vārda neievērošanas sekas

Šī ideja ir vecās čūskas iedvesta, kas dzimst no vecā Ādama tevī un no tavas sirds neticības, kas nepazīst Dieva svētību un neņem vērā debesu lietas, — tas drīzāk desmit stundas smejas un tērgā, nevis vienu stundu veltī svētbrīdim.

Ak, cik gan tā ir liela un pagāniska nevērība pret Dievu un savu nemirstīgo dvēseli! Tev ir brīnišķīga iespēja nākt svētīgā, augstā un cienīgā saskarsmē ar pašu debess un zemes Valdnieku, tavu Pestītāju un Svētītāju, uzklausīt Viņa vārdus un uzrunāt Viņu lūgšanā, bet tu saki, ka tev nav laika! Taču klausīties un runāt tukšas un nīcīgas lietas ar cilvēkiem tev pietiek laika!

To sauc par velna apstulbumu. Tev nav laika sakārtot savu dzīvi tā, lai vismaz vienu no divdesmit četrām stundām tu izmantotu savas dvēseles paēdināšanai. Vai tu domā, ka tās būtu pasaules beigas, ja Dievs uz vienu gadu tevi noguldītu slimības gultā? Tas rāda, cik vāja ir tava izpratne par šīs pasaules lietām, par kurām tu tā rūpējies. Tavas rūpes tev nepalīdzēs. Tu esi atstājis novārtā Dievu un Viņa vārdu un nevēlies piesaukt Viņa palīdzību!

Taču Dieva vārda neievērošanas sekas ir tādas, ka tu ik dienas novārdzini savu iekšējo cilvēku, aptumšo ticību, zaudē dievbijību un visus žēlastības spēkus un pēc tam vēl sūdzies par vājību un kārdinājumiem, ko nespēj uzveikt.

Bet ko gan citu tu gaidi? Ka tu varēsi uzveikt sevī ļaunumu bez žēlastības līdzekļiem? Nē, pašā cilvēkā tādu spēku nav, un šim nolūkam Dievs no augšienes tev ir devis Savus žēlastības līdzekļus. Ja tu lietosi šos līdzekļus, tev būs viss nepieciešamais dzīvei un dievbijībai.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.