7. Kādēļ Dievs mums ir devis Bībeli?


Dieva valstība dara mūs brīvus

Neviena pasaules valsts oficiāli neatzīst verdzību. Taču regulāri ziņojumi liecina, ka vēl joprojām ir vietas, kur tā tiek regulāri praktizēta. Visbēdīgākā aina ir Ziemeļāfrikas valstī Mauritānijā. Tajā ir 90000 vergu, kuri nedz dumpojas, nedz pretojas. Pastāvīgā verdzība, kurā viņi atrodas pēdējos 500 gadus, ir likusi tiem noticēt, ka verdzība ir dabisks stāvoklis, vai, kā sacīja kāda jauniete: “Dievs mani ir radījis verdzībai.” Citu dzīvi šie cilvēki nepazīst, un, pat ja tos atlaiž brīvībā, pēc kāda laika tie labprātīgi atgriežas pie saviem īpašniekiem.

Dieva valstība dara mūs brīvus

Vergu stāvoklis Mauritānijā ir satriecošs. Mēs varētu vaicāt: “Kā gan cilvēku var no-vest tik tālu, ka tas pat vairs nespēj sapņot par brīvību?” Taču Bībele mums vēsta ko vēl satriecošāku: visi cilvēki – to skaitā arī jūs – ir dzimuši grēkā un garīgā verdzībā. Un, līdzīgi Mauritānijas vergiem, mēs uzskatām, ka šī verdzība ir normāls stāvoklis, ja vien kāds mums neatklāj patieso stāvokli!

DIEVA VALSTĪBA NODROŠINA BRĪVĪBU JAU TAGAD

Pateicība Dievam! Nedz šajā, nedz mūžīgajā dzīvē mums nav jādzīvo velna valstības verdzībā. Vēstulē romiešiem, 6.nodaļā, Sv. Pāvils nepārprotami paskaidro, kā mēs tiekam atbrīvoti no šīs verdzības – caur Kristības spēku. Lai arī mēs turpinām dzīvot šajā pasaulē, mēs vairs neatrodamies velna valstībā un viņa pakļautībā. Mēs mītam Dieva valstībā. Mūsu žēlīgais debesu Tēvs “mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana” (Kol.1:13-14).

Vai nav brīnišķīgi, ka, Kristū kristīti, mēs kopā ar Viņu mītam debesu valstībā jau šīs dzīves laikā! Uzmanīgi izlasiet un pārlasiet Vēstules romiešiem sesto nodaļu. Jēzū Kristū mūs gaida jauna dzīve.

KRISTŪ MĒS MANTOJAM DIEVA VALSTĪBU

Velns mums turpinās uzbrukt arī pēc tam, kad būsim kļuvuši par kristiešiem. Reizēm Dievs pieļauj to, ka velns ienes mūsu dzīvē lielas grūtības, gluži kā tas bija Ījabam (Īj.1:12). Velns atņēma Ījabam visu laicīgo mantību, un tāpat var notikt arī ar mums. Tomēr Jēzū Kristū Dievs nekad neļaus velnam mūs vadīt, kontrolēt vai iznīcināt.

Lai šis dzīvības vārds par Dieva valstību (par ko Jēzus runāja biežāk nekā par jebkuru citu tēmu) kļūst par vispriecīgāko vārdu, kādu jūs jebkad esat dzirdējis! Dieva valstība ir vairāk nekā tikai abstrakta mācība. Jēzus dzīvinošo vārdu patiesība pārvērtīs jūsu dzīvi (Jņ.6:36)!

Būdami Dieva valstības iemītnieki, mēs, neskatoties uz iespējamām slimībām, likstām vai materiālām grūtībām, ik dienas varam izjust patiesu prieku! Jēzū Kristū Dievs ir mūs atpestījis no velna tumsas un verdzības varas un ievedis savā mūžīgās gaismas un nebeidzamā prieka valstībā!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.