233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?


Dieva tēla un līdzības atjaunošana

Vai Dieva tēls un līdzība cilvēkam tiks atkal atjaunota?

Dieva tēla un līdzības atjaunošana

Dieva tēla un līdzības atjaunošana šīs dzīves laikā ticīgajos tikai aizsākas. Tas ir Svētā Gara darbs tajos, ko Kristus ir apsolījis un kas darbojos caur žēlastības līdzekļiem, bet tiks pabeigta nākamajā dzīvē pie iepriekš izraudzītajiem/ iepriekš nolemtajiem.

Tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns. [2.Kor.5:17]

Mēs visi, būdami atsegtu vaigu, atspoguļojam Kunga godību, un Kungs, kas ir Gars, mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā. [2.Kor.3:18]

Apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc Radītāja tēla. [Kol.3:10]

Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. [Ef.4:24]

Es taisnots lūkošos tavā vaigā, modies veldzēšos ar tavu veidolu! [Ps.17:15]

Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēka izskatu, tā mēs arī valkāsim debess cilvēka izskatu. [1.Kor.15:49]

Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam, mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. [1.Jņ.3:2]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.