233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?


Dieva nama noslēguma akmens

“Kas tu esi, lielais kalns? Tev Zerubabela priekšā ir jākļūst par līdzenumu! Un viņš uzliks nama noslēguma akmeni, un visi viņam uzgavilēs: lai viņam laime, lai gods un slava!” [Cah.4:7]

Dieva nama noslēguma akmens


Šī ir vienīgā vieta Vecajā Derībā, kur lasām par “noslēguma akmeni”. Citos gadījumos ir runāts par “pamatakmeni”, par “stūra akmeni” [Ps.118:22]. Tāds akmens tika ielikts svinīgas ceremonijas laikā, kā to mēdz darīt arī mūsdienās. Tomēr šajā Rakstu vietā mēs lasām par “noslēguma akmeni”.

Acīmredzot šis ir pravietojums par to, kā tiks pabeigta Jeruzālemes tempļa atjaunošana, kad vietā tiks likts noslēguma akmens un visa tauta līksmosies par Dieva lielo žēlastību.

Tempļa pamatakmens bija ielikts jau sen, tomēr tauta īsti neticēja, ka celtne jebkad tiks pabeigta. Varenie naidnieku pulki nemitīgi kavēja iesāktos darbus, kad jūdu tauta no sirds pūlējās atjaunot krāšņo Jeruzālemes templi, ko Nebukadnēcars bija sagrāvis [Ez.4:24].

Šķēršļi samilza un stājās ceļā kā augsts kalns. Šķita, ka tos nekad vairs neizdosies pārvarēt.

Tad lietu norisē iejaucās Tas Kungs un solīja, ka visi šķēršļi tiks nolīdzināti un to paveiks pats Dievs. Kādu dienu Zerubabels ieliks noslēguma akmeni īstajā vietā un slavēs Dievu par Viņa lielo žēlastību, jo viss gods pieder Dievam, mūsu Kungam. Dieva tautai tas bija brīnišķīgs apsolījums.

Nav nemaz tik grūti iejusties tālaika jūdu tautas situācijā. Arī mēs esam uzņēmušies lielus darbus, ko Dievs mums uzticējis. Padomājiet kaut vai par lielo misijas uzdevumu! Jēzus teica, ka Evaņģēlija vēsts jāsludina visām tautām un visiem jādzird, ka pestīšanu var saņemt ikviens, kas nāk pie Viņa.

Padomājiet, cik daudz mums vēl pietrūkst, lai šo misiju veiktu, jo Evaņģēliju vēl nav dzirdējusi puse no pasaules iedzīvotājiem! Padomājiet, cik daudz darba ir mūsu pašu tā sauktajā kristīgajā zemē! Nereti šie uzdevumi šķiet kā nepārvarams grūtību un šķēršļu kalns, kas samilzis mūsu priekšā.

Taču Dieva vārds mūs iedrošina: nepagurstiet, nezaudējiet drosmi! Pats Dievs būs ar jums, Viņa vārdā turpiniet celt.

Un kādu dienu – līdz ar Kristus atgriešanos – Dieva nama noslēguma akmens beidzot tiks ielikts savā vietā un Dieva bērni līksmosies, priecīgi saucot: “Žēlastība, žēlastība – tā visa ir Dieva žēlastība!”

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.