44. Ko Dievs no mums pieprasa trešajā bauslī?


Dieva likumu numerācija

Vai nevajadzētu izveidot atsevišķu bausli par tēlu un atveidu taisīšanu un numurēt to kā otro?


Nedz Dievs, nedz Mozus nenorādīja, kurš ir pirmais vai kurš otrais vai trešais bauslis, mēs zinām tikai to, ka ir desmit baušļi.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz