212. Kā Svētais Gars tevi ir aizvedis līdz ticībai?


Dieva grēknožēlas dāvana dota bērniem

Šī angļu mākslinieka Viljama Bleika (1757–1827) glezna Kristus kristī bērnu atspoguļo Bībeles mācību par Kristību. Kristība ir Dieva Svētā Gara darbs. Mūsdienās daudzi Kristību uzskata tikai par rituālu, ar kuru pieaugušie vai jaunieši (bet ne bērni) tiek uzņemti baznīcā par locekļiem. Šī modernā maldu mācība ir pretrunā ar Bībeles mācību, ka Kristība ir Dieva, nevis cilvēka darbs.


Dieva dāvātajā Kristībā Viņš cilvēku no garīgās nāves ieved mūžīgajā dzīvībā (Ef.2:1-5; Tit.3:5). Kristībā Dievs mūsu katra sirdī iesāk savu nemitīgas atgriešanās no grēkiem un ticības darbu. Apsolījums dāvāt jaunu dzīvi, kura iesākas Kristībā un kurā ik dienas notiek atgriešanās no grēkiem, ir dots ne vien pieaugušajiem, bet arī bērniem (Ap.d.2:39).

KRISTĪBA UZ ATGRIEŠANOS NO GRĒKIEM UN GRĒKU PIEDOŠANU

Jēzus vēlas, lai ne vien pieaugušie, bet arī bērni dzīvotu, ik dienas atgriežoties no grēkiem. Tomēr bez Dieva Gara, kas darbojas caur Viņa dzīvu darošo vārdu, arī bērni nespēj apzināties savus grēkus, tāpat kā pieaugušie (Rom.7:7), jo bez Evaņģēlija bērni nespēj ticēt un tikt pestīti (Rom.1:16). Tādējādi Dieva dotajā uzdevumā mācīt “bērnam viņa ceļu” (Sal.pam.22:6) jāietver gan rūpīga Dieva Bauslības, GAN Evaņģēlija mācīšana.

DIEVS IELIEK ATGRIEŠANĀS PAMATU

Labā vēsts ir tā, ka ar savu Kristū sniegto Kristības dāvanu Dievs jūsu bērna sirdī un dvēselē ieliek pamatu, uz kura Viņš turpmāk būvē savu spēkpilno mācību, kas vēlāk novedīs pie atgriešanās no grēkiem ik dienas. “Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus” (1.Kor.3:11).

Ar brīnumaino Dieva dāvātās Kristības spēku ir saistīts arī vecāku pienākums mācīt savus lolojumus ticībā. Bērnu prāta spējas aug līdz ar viņu fizisko attīstību. Tāpat kā pusaudzis daudz vieglāk nekā mazs bērns var pacelt ūdens spaini, arī vecākam bērnam ir daudz vieglāk saprast kādus noteiktus jēdzienus. Var gadīties, ka jūsu bērni vēl nesaprot tādus vārdus kā “Bauslība”, “Evaņģēlijs”, “atgriešanās no grēkiem”. Tomēr Dieva vārds turpina darboties viņos ar savu spēku, radot viņos grēknožēlu un atgriešanos, pat ja viņi ne visai labi saprot, ko šie vārdi īsti nozīmē! Arī Pāvils rakstīja Timotejam: “Tu no mazām dienām zini Svētos Rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū” (2.Tim.3:15).

VECĀKI BŪVĒ UZ DIEVA LIKTĀ PAMATA

Neatkarīgi no tā, cik veci ir jūsu bērni, jūs varat viņiem palīdzēt mācīties un izprast Dieva brīnišķīgo dāvanu – atgriešanos no grēkiem, kura iesākusies viņu Kristībā:

Māciet bērniem par atgriešanos ar savu pašu piemēru. Ļaujiet, lai bērni redz jūsu atgriešanās augļus (Mt.3:8) jūsu ikdienas lūgšanās, regulārā dievkalpojumu apmeklēšanā, jūsu izturēšanās veidā pret citiem cilvēkiem un jūsu gatavībā piedot citiem. Paskaidrojiet bērniem, ka arī jūs paši esat grēcinieki, kuriem nepieciešama Dieva piedošana, un ka jūs pilnībā paļaujaties uz Dieva piedošanu, ko Viņš apsolījis caur Jēzus nāvi un augšāmcelšanos.

Ik dienas atgādiniet saviem bērniem, ka viņi ir kristīti un ir Dieva bērni un ka Dievs Kristībā ir piedevis visus viņu grēkus un Kristības spēkā tos piedod katru dienu no jauna (izlasiet: Dievs jūs atjauno ik dienas).

Sniedziet saviem bērniem spēcīgo, dzīvu darošo Dieva vārdu, kurš rada atgriešanos no grēkiem! Iegādājieties viņu vecumam atbilstošu Bībeles stāstu grāmatu un lasiet to kopā ar bērniem – padariet to par savu ieradumu. Pārrunājiet ar viņiem kādus Bībeles stāstus par to, kā cilvēki nožēloja grēkus un atgriezās, piemēram, par Israēla tautu (4.Moz.21:4-9), Dāvidu (2.Sam.11 un 12), Ninives iedzīvotājiem (Jon.3). Paskaidrojiet viņiem, ka, tāpat kā Dievs labprāt piedeva grēkus saviem ļaudīm, par kuriem rakstīts Bībelē, Viņš savā žēlastībā arī mums šodien labprāt piedod grēkus tās mīlestības dēļ, ko Viņš mums ir parādījis Kristū.

DIEVS VĒLAS SNIEGT ATGRIEŠANĀS DĀVANU JŪSU BĒRNIEM

Tā ir taisnība – Dievs vēlas, lai jūsu bērni varētu dzīvot savas Kristības spēkā, ik dienas atgriežoties no grēkiem, tieši tāpat kā Viņš to vēlas attiecībā uz šo bērnu vecākiem. Tāpēc māciet saviem mīļotajiem dzīvot viņu Kristības spēkā. Māciet viņus dzīvot, nemitīgi atgriežoties no grēkiem. Ar spēcīgā Dieva vārda palīdzību māciet saviem bērniem, ka Jēzus viņus mīl, viņiem piedod un labprāt viņus vēlas savā tuvumā. – “Laidiet bērniņus pie manis.. jo tādiem pieder Dieva valstība” (Mk.10:14).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.