232. Kādas vietējās draudzes un draudžu asociācijas pastāv patlaban?


Diagnoze un ārstēšana

Viduslaikos pa visu pasauli – no Ķīnas līdz pat Īrijai – izplatījās mēris, kura mēdza dēvēt par “melno nāvi”. Ārsti varēja uzstādīt šīs briesmīgās slimības diagnozi, taču nebija spējīgi to dziedināt. Tādēļ nāve, kā tas atainots augšējā ilustrācijā, pieveica miljoniem cilvēku, pēc aptuveniem datiem iznīcinot gandrīz vienu trešo daļu visas pasaules iedzīvotāju! Paldies Dievam, ka mūsdienu medicīna spēj ne tikai efektīvi diagnosticēt, bet arī ne mazāk sekmīgi cīnīties ar šo “melno nāvi”.

Diagnoze un ārstēšana


Dieva Mozum dotā bauslība savā ziņā līdzinās šiem viduslaiku ārstiem. Bauslība var ātri uzstādīt mūsu pārkāpumu “diagnozi,” taču nespēj piedāvāt atbilstošu dziedināšanu. Lai gan bauslības “diagnoze” mums ir nepieciešama mūsu ikdienas dzīvē, paldies Dievam, ka Kristus “Gara kalpošana” ir uzveikusi bauslības “kalpošanu nāvei” (2.Kor.3:7-10).

KRISTUS “GARA KALPOŠANA” UZVEIC BAUSLĪBAS “KALPOŠANU NĀVEI”

Apustulis Pāvils dēvēja bauslības darbu par “kalpošanu nāvei” (2.Kor.3:7), jo bauslība nekad nav spējusi atpestīt cilvēku no grēka. Līdzīgi šo viduslaiku ārstu uzstādītajai diagnozei, bauslība spēj vienīgi uzrādīt mūsu grēku un piekodināt, ka, ja vien mēs nekļūsim labāki, mūs gaida droša nāve (Rom.1:18; 6:23). Cik bezcerīgi! Cik šausmīgi! Tā kā pēc savas dabas mēs esam “miruši savos pārkāpumos un grēkos” (Ef.2:1), mēs līdzināmies slimniekiem, kuri pamazām mirst no mēra. Mēs nevaram glābt sevi. Mēs esam nolemti mūžīgai pazušanai!

Taču Sv. Pāvils ar prieku, aizrautību un pārliecību sludināja arī to, ka Kristus Evaņģēlijs, kā tas redzams apakšējā ilustrācijā, ir “Gara kalpošana,” kura satriec grēka nāvējošo varu un atceļ bauslības lāstu. Šo jauno un skaisto dzīvi Jēzus mums sagatavoja, mirstot par mūsu grēkiem krusta nāvē un augšāmceļoties no mirušajiem. Pāvils paskaidro, ka, “ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš [..] arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar savu Garu, kas ir jūsos” (Rom.8:11).

DZĪVE GARĀ CAUR JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJU

Nevilcinieties! Sāciet jaunu dzīvi Kristū jau šodien. Pateicoties tam, ko Kristus paveicis mūsu labā, mums vairs nav jādzīvo pastāvīgās bailēs no bauslības lāsta. Dievs ar sava dzīvā vārda un svēto sakramentu palīdzību apsola piepildīt mūsu sirdis ar jaunu dzīvību, kuru nav pa spēkam iznīcināt nedz bauslībai, nedz nāvei.

Gluži kā cilvēki visā pasaulē jau sen vairs nenotrīs šausmās, dzirdot par mēri, jo ārsti zina, kā to dziedināt, tāpat arī jums vairs nav jābīstas no bauslības lāstiem. Pat ja jūs krītat grēkā un bauslība jums pasludina nāves spriedumu, paturiet prātā Kristus “Gara kalpošanu,” kura atspoguļota šajā ilustrācijā. Kristus ir “[mūsu labā] iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar Evaņģēliju” (2.Tim.1:10).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.