43. Kas ir svētās atpūtas dienas svētīšana?


Desmitā tiesa

“Viņš, Savas acis pacēlis, redzēja bagātos savus ziedojumus metam tempļa šķirstā. Bet Viņš redzēja arī, ka kāda nabaga atraitne tur iemeta divi artavas, un sacīja: “Tiešām Es jums saku: šī nabaga atraitne ir vairāk ziedojusi nekā visi, jo visi citi ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa ziedojusi no savas trūcības visu savu padomu!”" [Lk.21:1-4]

Desmitā tiesa


Vai Jēzu interesē tādas lietas kā, piemēram, nauda? Vai mūsu dāvanām Dieva valstības labā ir kāds sakars ar kristīgu dzīvi?

Atbilde ir skaidra. Bībele stāsta, ka Jēzus sēdēja un vēroja cilvēkus, kas tempļa šķirstā meta savus ziedojumus. Viena daļa bija bagāti ļaudis, kas noteikti ziedoja daudz. Tomēr mēs lasām Jēzus apgalvojumu, ka nabaga atraitne bija ziedojusi vairāk par citiem. Visi citi deva no savas pārpilnības, bet viņa ziedoja “no savas trūcības visu savu padomu”.

No šiem vārdiem varam secināt, ka Jēzum bija svarīgi ziedotāja motīvi. Un atraitnes sirds bija tāda, kas Kunga templim bija gatava ziedot visu, kas tai piederēja. Jēzus to uzskatīja par brīnišķīgu un iepriecinošu ticības piemēru.

Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus, bet – kas bagātīgi sēj, ari pļaus bagātīgi [2.Kor.9:6]. Atzīsim, ka ar ziedošanu labiem un kristīgiem mērķiem neviens nav nonācis materiālās grūtībās.

Cilvēki kādreiz mēdz teikt: ziedo “grasi” kā atraitne. Taču nereti šis izteikums ir lietots pilnīgi nepareizi. Dot “grasi” nebūt nenozīmē dod mazu ziedojumu. Atcerieties, ka atraitne ziedoja visu, kas viņai bija! Tāds bija atraitnes grasis!

Ir labi, ja cilvēks ir apzinīgs un disciplinēts attieksmē pret ziedošanu Dieva valstībai. Nevis tāpēc, lai varētu justies lepns. Nevis tāpēc, lai cilvēks redzētu, ka ziedo mazāk, nekā pats domājis. Šāda attieksme ir vajadzīga, lai cilvēks sakārtotu savu grāmatvedību un saprastu, cik viņš spēj kalpot ar saviem ziedojumiem.

Daļa kristiešu no saviem ienākumiem dod desmito tiesu. Lai arī desmitā tiesa mums nav uzlikta par bausli, tomēr tā nav slikta prakse, un es neesmu dzirdējis kādu to jebkad nožēlojam.

Jēzus skatiens vēro visu, ko mēs darām. Viņš mūs vēro arī tad, kad ziedojam Viņa valstībai.

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.