146. Kas ir Dieva pārdabiskā atziņa?


Desmit “sliktākie” Bībeles fragmenti

Humoristiskā kristiešu žurnāla Ship of Fools redakcija pēc vērienīgas lasītāju aptaujas sastādījusi reitingu ar desmit Bībeles fragmentiem, kas, pēc mūsdienu ētikas un morāles kritērijiem, ir visnekorektākie, rasistiskākie, sadistiskākie un pazemojošākie.

Bībeles fragmenti

 • Desmitajā vietā, pēc žurnāla lasītāju uzskatiem, ierindojies sievietes pazemojošais fragments no Pāvila vēstule efeziešiem:

  “Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam.” (Ef.5:22)

 • Devītajā vietā ir kāds pārlieku pazemīgs un pazemojošs citāts no Pētera 1. vēstules:

  “Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, ne vien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem.” (1.Pēt.2:18)

 • Astotajā vietā lasītāji ierindojuši bēdīgi slaveno Dieva pavēli, saskaņā ar kuru patriarham Ābrahāmam nācās ziedot savu dēlu Īzāku:

  “Tad Viņš teica: “Ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzāku, un ej uz Morija zemi un upurē to tur par dedzināmo upuri uz kāda no kalniem, kuru Es tev norādīšu”.” (1.Moz.22:2)

 • Septītajā vietā iekļuvis stāsts par pārsteidzīgo un muļķīgo Vecās derības personāža Jeftas solījumu Dievam, ko nevar lauzt:

  “Un Jefta deva solījumu Tam Kungam, un viņš sacīja: “Ja Tu tiešām nodosi Amona bērnus manā rokā, tad lai notiek, ka tas, kas kā pirmais iznāks no mana nama durvīm man pretim, kad es vesels atgriezīšos no cīņas ar Amona bērniem, lai tad pieder Tam Kungam, un es to upurēšu kā dedzināmo upuri.” (..) Kad Jefta atgriezās uz Micpu savā namā, redzi, tad viņa meita iznāca viņam pretī ar rokas bungām un dejas solī; un viņa bija tā vienīgais bērns, un bez tās viņam nebija ne dēla, ne meitas. Un notika, tiklīdz viņš to ieraudzīja, viņš saplēsa savas drēbes un sauca: “Ak, mana meita! Tu mani lauztin salauz, kāpēc tieši tev tai jābūt, kas mani apbēdini! Bet es esmu atvēris savu muti pret To Kungu, un es tagad vairs nespēju atkāpties.” Un viņa tam atbildēja: “Mīļais tēvs, ja tu savu muti esi Tā Kunga priekšā atdarījis, tad dari man, kā tas no tavas mutes nācis, pēc tam kad Tas Kungs tev ir ļāvis atriebties taviem ienaidniekiem, Amona bērniem.” Un viņa sacīja savam tēvam: “Lai tad ar mani tā notiek, bet dod tikai man divi mēnešus laika, jo es gribu noiet kalnos un apraudāt savu jaunavību – es pati un manas draudzenes.” (Soģu 11:30-37)

 • Sestajā vietā ierindots homoseksuāla attiecību nosodījums:

  “Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.” (Rom.1:27)

 • Piektajā vietā iekļuvusi kāda sadistiska epizode ar izvarošanu un slepkavību:

  “Tad tas vīrs sagrāba savu blakussievu un izvilka to ar varu pie viņiem ārā; un viņi to ņēma un piesmēja to visu nakti līdz rītam, un, tikai gaismai austot, viņi to atlaida. (..) Kad viņš nonāca savā namā, tad viņš ņēma nazi un savu blakussievu un sagrieza to ar visiem kauliem divpadsmit gabalos un izsūtīja tos pa visiem Israēla novadiem.” (Soģu 19:25-29)

 • Ceturtajā vietā ierindots bēdīgi slavenais 137. psalms, kurā dievišķais vēstītājs ierosina pret klintīm sašķaidīt bērnus:

  “Svētīgs tas, kas sagrābs tavus mazos bērnus un viņus satrieks pret klintīm!” (Ps.137:9)

 • Trešajā vietā žurnāla lasītāji iekļāvuši zoofīlijas nosodījumu:

  “Katrs, kas jaucas ar lopu, lai tiek nonāvēts.” (2.Moz.22:18).

 • Otrajā vietā iekļuvusi visai ikdienišķa Dieva pavēle, kā būtu jārīkojas izredzētās tautas pārstāvjiem:

  “Tādēļ ej tagad un sakauj Amaleku, iznīcini itin visu līdz pēdējam, kas vien tam pieder! Nesaudzē nevienu no viņiem, nedz arī kaut ko no viņa kustoņiem: liec, lai aiziet nāvē gan visi vīri un sievas, gan bērni un zīdaiņi, vērši un visi sīklopi, kamieļi un ēzeļi!” (1.Sam.15:3)

 • Savukārt reitinga pirmajā vietā žurnāla lasītāji ierindojuši sievietes nicinošo fragmentu no Pāvila 1. vēstule Timotejam:

  “Taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā.” (1.Tim.2:12)

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Desmit “sliktākie” Bībeles fragmenti”

 1. kartupelis:


  ja vēl var pasmieties, tad viss ir ok :))))

  Un ko sakat par šīm vietām? Ievērot? Vai izlikties, ka to nav?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.