247. Kā tu vari saprast miesas augšāmcelšanos?


Depozīts debesīs

Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to esmu pasludinājis – citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. (1.Kor.15:1-2)

Depozīts debesīs


Atgādināšana ir draudzes ganu uzdevums. Ko tad viņi atgādina? Viņi atgādina Svētajos Rakstos pausto patiesību par cilvēces pestīšanu ticībā uz Jēzu Kristu. Apustulis Pāvils pasludinājis draudzēm evaņģēliju, ko saņēma no Kunga Kristus un arvien to atgādina. “Jēzus Kristus man to ir atklājis.” (Gal.1:12) Draudzes gani nedrīkst neko pielikt un neko atņemt un neko sagrozīt. Tieši agrāk pasludinātais evaņģēlijs ir glābšanas pamats.

Apustuļa brīdinājums ir nopietns. Ja jūs to nepaturat to tāda viedā, tad jūs esat velti kļuvuši ticīgi. Tad jūsu gals ir ļaunāks nekā jūsu sākums. Novirzoties no sākotnēji pasludinātā skaidrā evaņģēlija pestīšana ir nevis apgrūtināta, bet gan to tā tiek pazaudēta. Tad nākšana pie ticības ir bijusi veltīga. Šāda sagrozīta kristietība, tad ir pagānisms un pat antikristietība, kur runāts tiek par cilvēka darbošanos, nevis Dieva darbu mūsu labā.

Īpaši tiek uzsvērts sākotnēji pasludinātais evaņģēlijs. Vēstulē galatiešiem Pāvils raksta: “Bet ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to.” (Gal.1:9) Šis evaņģēlijs ir Svēto Rakstu patiesā mācība un to apustulis arvien atgādina. Apustulis pat sevi pakļauj lāstam, ja sludinātu pretēji sākotnēji pasludinātam. Raksta sākumā citētajos divos pantos vārdi “esmu pasludinājis” ir atkārtoti divas reizes. Apustulis Pāvils šeit nesaka – palieciet pie evaņģēlija, ko jūsu draudzes vadītāji jums ir sākumā mācījuši. Apustulis atgādina evaņģēliju, ko viņš ir pasludinājis.

Šis skaidrais evaņģēlijs ir Dieva neatņemamā un neiznīcināma dāvana un mūsu bagātība debesīs. Tā ir mācība par pestīšanu vienīgi ticībā uz Jēzu Kristu, tā ir mācība par grēcinieka taisnošanu ticībā. Vēstulē Romiešiem 1.nodaļā apustulis raksta: “Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic: jūdam visupirms un arī grieķim. Jo tanī atklājas Dieva taisnība no ticības un ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.” Un arī Vēstulē galatiešiem Pāvils to atgādina un uzsver: “Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticība uz Kristu Jēzu, arī mēs ticam Kristum Jēzum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem netop taisnots neviens cilvēks.” (Gal.2:16)

Dievs mums dod dāvanu, Viņš mums piešķir bagātību. To mums neviens neatņems. Pat maldu mācītāji, sektanti un pats velns ne!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.