290. Kādēļ mēs lūdzam: "Atpestī mūs no ļauna"?Tu redzi arhīvu par 2008.septembris.g

Lūgšana nav pašsuģestija

Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. [Jēk.5:16]

Lūgšana nav pašsuģestija

Lasīt tālāk »Visa Evaņģēlija saturs

Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. [Ps.103:10]

Dieva mīlestīība evaņģēlija saturs

Lasīt tālāk »


Leļļu teātrī – stāsts par radīšanu

Kopš augusta beigām, piedzīvojot pirmizrādi festivāla “Homo alibi” laikā, Latvijas Leļļu teātrī skatāma režisores Santas Didžus veidota izrāde par 1.Mozus grāmatā lasāmo pasaules radīšanas stāstu – “7dienas. Genesis”.

Lasīt tālāk »


Lutera izpratne par Svētajiem Rakstiem

Šie nedaudzie izteikumi par Dieva vārdu labi raksturo to nopietnību un izpratnes dziļumu, kas piemita Mārtiņa Lutera attieksmei pret Dieva vārdā doto atklāsmi.

Lasīt tālāk »


Bībeļu lasītāji

Vienam ir viena Bībele, citam divas. Vēl ir kādam ir vairākas un dažādās valodās un tulkojumos. Bet ir pat tādi, kuri mēdz kolekcionēt Bībeles.

Lasīt tālāk »