24. Kas ir patiesa dievbijība?


Darīt galu?

Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna. [Jņ.17:15]

darīt galu


Kungs un Dievs, mīļotais Tēvs,
Šī dzīve ir pilna ciešanu, nelaimes un nedrošības,
Tajā ir pa pilnam neuzticības un tik daudz ļaunuma,
Ka mums dažkārt apriebjas dzīvot
Un mēs paši vēlētos nāvi,
Tikai lai reiz beigtos ciešanas
Un mums vairs nebūtu jāmokās un jācīnās ar postu.

Tu gan, mīļais Tēvs, pazīsti,
Cik vāji radījumi esam.
Tālab dāvā mums pacietību šajā ceļā cauri visām ciešanām,
Liec lai ar labprātību nesam dzīves smagās nastas,
Apsargā un ved mūs šajā ceļā cauri piemeklējumiem,
kas mūs vajā bez sava gala,
Un gādā, lai droši tiekam cauri
visam šīs pasaules ļaunumam.

Un kad nāks mūsu mirstamā stundiņa,
Dāvā mums savu žēlastību,
Lai mēs neizbīstamies nāves priekšā
Un nezaudējam drosmi,
Bet drošā ticībā nododam savu dvēseli Tavās rokās.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.