295. Kāds nolūks kristībā ir ūdenim?


Cik bieži man jāpiedod?

Mateja evaņģēlijā [18:21] var izlasīt Pētera slaveno jautājumu: “Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?” Iespējams, jūs esat uzdevis līdzīgu jautājumu.

Cik bieži man jāpiedod


Iedomājieties sevi tā jaunekļa vietā, kurš šajā gleznā sēž parkā uz soliņa. Varbūt arī jūsu sirdi smagi nospiež jautājums, ko jūs vēlētos uzdot Jēzum: “Cik reižu man vajadzētu piedot savam ģimenes loceklim, draugam vai kaimiņam, kurš izturējies pret mani nekrietni un ļauni?”

TĀ NAV JŪSU DARĪŠANA

Visticamāk Jēzus atbildētu, ka jūs uzdodat nepareizo jautājumu. Kāpēc? – Gluži vienkārši tāpēc, ka jūs neesat Dieva piedošanas grāmatvedis. Piedošana ir brīnišķīga dāvana, bet vienīgi Dievs ir tās īpašnieks un izsniedzējs. Tomēr no jums Viņš prasa, lai jūs šo dāvanu dotu tālāk – citiem cilvēkiem. Kad Pēteris Jēzum jautāja: “Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?” Jēzus atbildēja: “Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas” (Mt.18:21-22). Nav robežu tam, cik bieži Dievs piedod jums, tāpēc Jēzus vēlas, lai arī jūsu piedošana citiem netiktu ierobežota.

Padomājiet par to šādi. – Pieņemsim, jūs autofurgonā braucat pa kādu apvidu, kur daudzi cieš badu. Furgons ir pilns ar pārtiku, ko ziedojuši cilvēki no visas pasaules. Jūs pats šos pārtikas produktus neesat nedz pircis, nedz gādājis. Tomēr jums tie ir doti līdz ar prasību izdalīt tos trūkumcietējiem. Citiem vārdiem, no jums tiek prasīts izdalīt šīs dāvanas, nevis izvērtēt, vai kāds tās ir pelnījis un cik daudz pelnījis. Jums šīs dzīvībai nepieciešamās dāvanas ir jādod arī tiem, kuri paši ir pārāk novārguši un izbadējušies, lai spētu tās palūgt, un jums tās ir jādod pietiekamā daudzumā.

DIEVA VĀRDS IR DZĪVĪBAS SPĒKS JUMS UN CAUR JUMS – CITIEM

Jūs, protams, varētu jautāt: “Vai tad, pirms es piedodu, man nebūtu jāsagaida vismaz atvainošanās vai lūgums pēc piedošanas?” Atbilde ir – NĒ! Kāpēc gan ne? Tāpēc ka tiem, kuri garīgā ziņā ir pārāk novārguši un izbadējušies, vispirms ir jāsaņem Dieva dzīvais un darbīgais vārds caur jums, lai viņi garīgi varētu tapt dzīvi. Jēzus piedošanas vārds ir spēcīgs un iedarbīgs. Jēzus saka: “Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība” (Jņ.6:63).

Piedošana nav jūsu īpašums, lai jūs to varētu paturēt sev vien. Tā jums ir tikai iedota. “Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis” (1.Kor.4:7)? Piedošana ir Dieva dāvana, kura jums pēc Viņa prasības ir jādod tālāk citiem. Pat ja citu cilvēku ticība ir tik vāja un viņi paši garīgi tik iztukšoti, ka nespēj nedz atvainoties, nedz lūgt piedošanu, atcerieties, ka Dievs savā mīlestībā ir piedevis jums un vēlas, lai Viņa neizsīkstošā piedošana caur jums plūstu pie citiem.

Bieži vien runāt par piedošanu ir daudz vieglāk nekā piedot, īpaši ja vēl nenovīdība jaucas pa vidu. Un, apzinoties, cik ļoti Dievs vēlas, lai jūs piedotu, jūs jūtaties pilnīgi satriekts, tāpat kā Pāvils, kad viņš sacīja: “Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru” (Rom.7:19).

Kad apustulis ir paudis šo dziļo vilšanos, viņš izsaucas: “Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū” (Rom.7:24-25)!

Tādējādi apustulis apliecina, ka krustāsistais un augšāmceltais Kristus ir atbilde viņa bezcerīgajā stāvoklī. Jēzus ir nepieciešamā atbilde jūsu dzīvē gan uz jūsu grēkiem, gan grūtībām personīgajās attiecībās, īpaši ja runa ir par sarautām ģimenes attiecībām.

JĒZUS SPĒKĀ JŪS SPĒSIT PIEDOT PAT VISSMAGĀKAJOS GADĪJUMOS!

Kad jūs ar sludināšanu, mācību un sakramentiem saņemat Dieva dzīvo vārdu, tas sāk jūsos darboties (1.Tes.2:13). Dieva vārds dara jūs spējīgu darīt to, ko jūs pats no sevis nespējat, – piedot tiem, kas jums darījuši ļaunu. Cik bieži? Piedodiet tik bieži, cik vien nepieciešams, tik ilgi, cik grēkošana pret jums turpinās vai atkārtojas, jo neierobežota ir Dieva piedošana jums. Piedodot citiem, jūs sniedzat tālāk Dieva dāvanu, nevis atraujat sev savu mantu. “Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis” (1.Kor.4:7)?

    Mīļais Kungs, es Tev pateicos, ka ar nāvi pie krusta Tu esi nopelnījis piedošanu man un visiem tiem, kam ir sarežģījumi attiecībās ar ģimeni un draugiem. Attiecībā uz piedošanu es pats esmu pilnīgi bezspēcīgs. Tāpēc liec savam dzīvajam vārdam un Garam ik dienas darboties manī un radīt brīnumu, ka es pat tiem, kas mani ienīst, spētu pateikt: “Es tev piedodu Jēzus vārdā.” Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.