233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?


Christoph Fürecker: Lai slava Dievam

Lai slava Dievam ir un gods Par Viņa žēlastību!
Vairs negaida mūs bargais sods, Bet Tēva mīlestība.
Nu Dievam ir uz mums labs prāts,
Jo visur miers tiek sludināts, Un naidam nav vairs varas.

Mēs Tavu slavu cildinām Un godu liekam vērā.
Tu, Dievs Tēvs, valdi mūžīgi, Tavs spēks ir liels bez mēra.
Viss notiek, kā Tu liec un spried,
Pie Tevis uzticībā iet, Kas piedošanas alka.

Tu Dieva Dēls, Tu vienīgais No Debestēva dzimis,
Tu esi mūsu Pestītājs, No Dieva bargums rimis.
Ak Dieva Jērs, svēts Kungs un Dievs,
Mūs paklausi, mēs lūdzamies, Un visiem esi žēlīgs!

Un Svētais Gars, kas mieru dos,
Pats bēdas no mums griezdams,
No velna viltus sargā tos, Ko Kristus pestīj’s ciezdams.
Tu novērs nāves skarbumu Un atņem bailes, ļaunumu.
Mēs ticam Tavam vārdam.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.