198. Kas ir mūsu Pestītāja paaugstināšana?


Christian Ludwig Scheidt: No žēlastības pestīts kļūšu

No žēlastības pestīts kļūšu! Sirds, vai to ticēt nevari?
No visām bailēm svabads būšu, Jo svētie raksti patiesi,
Un viņos Dievs ir solījis No žēlastības debesis.

No žēlastības mums ir dota Bez darbiem Kristus taisnība;
Tā mūsu dārgums, mūsu rota, Ir Pestītāja pelnīta,
Kas mirdams mūs ir pestījis, Par Dieva bērniem darījis.

No žēlastības, to liec vērā, Kad grēki tevi biedina,
Un smagas nastas lielā mērā Tev sirdi spiež un skumdina.
Ko prāts tev droši saprast liedz, To Dievs no žēlastības sniedz.

No žēlastības katru brīdi Tev Tēva sirds ir atvērta,
Ja maldīdamies apkārt klīdi Bez cerības un bailībā.
Es nebīstos, kaut sabrūk viss, Man žēlastība enkuris.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.