249. Kāda ir mūžīgā dzīvošana?


Briesmīgākais grēks

“Iegaumējiet: nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir, elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā!” [Ef. {5:5]

Briesmīgākais grēks

Alkatība, netiklība un nešķīstība ir lieli, briesmīgi grēki, tādēļ mūsu Kungs tos soda ar mēri un grūtiem laikiem. Tomēr visa zeme un ļaudis netiek iznīcināti.

Bet ir kāds vēl briesmīgāks grēks, nekā netiklība un laulības pārkāpšana, proti – ne cilvēcisks, bet īsti velnišķīgs grēks ir tas, ka tiek izsmieta un izzobota Dieva lielā žēlastība un Viņa tēvišķīgais aicinājums. Šādam grēkam nenovēršami seko pelnītais sods – pilnīga iznīcība.

Kas gan vairs varētu palīdzēt tam, kurš nevien padodas savām vājībām, bet min kājām tos, kuri viņu vada un māca? Tas ir par daudz, ja mēs, būdami grēcinieki, gribam arī nonāvēt mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas nācis, lai mūs atpestītu; tādas lietas nevar darīt neviens cits, kā vien nekrietnais velns un tie, kuri ir velna apsēsti.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.