165. Ko tu atklāti atzīsti par Dieva pirkstu?


Bez asinīm nav piedošanas

Gleznotāji un tēlnieki Jēzus krustā sišanu ir attēlojuši daudz un dažādos veidos. Daži tēlo Jēzu visā augumā pie krusta ar asins traipiem uz rokām un kājām, citi centušies vairāk turēties pie vēsturiskās patiesības un rāda, ka visu Jēzus ķermeni klāj asiņainas brūces, kā redzams šajā attēlā.

KĀDA NOZĪME JĒZUS KRUSTAM IR JŪSU DZĪVĒ?

Varētu jautāt, kāpēc vispār jārāda asinis? Dieva atbilde ir nepārprotama un tieša. Dieva vārdā teikts: “Bez asins izliešanas nav piedošanas” (Ebr.9:22).

Kāpēc Dievs izsakās tik skarbi? Tas ir tāpēc, ka Dievs arī saka: “Ikvienam, kas grēku dara, jāmirst” (Ec.18:20). Tas nozīmē, ka par ikvienu grēku, pat tādu, ko citi nezina, Dieva skatījumā jūs esat pelnījis nāvi. “Jo, kas visu Bauslību pildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem” (Jēk.2:10).

Bez Kristus asiņainās krusta nāves nav iespējama Dieva piedošana. Kristus krustā ir pamatota Dieva piedošana personīgi JUMS.

Dievs caur savu pravieti Jesaju pasludina: “Viņš [Jēzus] bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jes.53:5). Citiem vārdiem, ja Jēzus nebūtu cietis smago nāvi pie krusta, pār jums aizvien vēl karātos jūsu grēka lāsts (Gal. 3:13).

Kad nākamreiz kādā filmā vai gleznā skatīsiet ciešanu pilno Jēzus nāvi, kur Viņš asinīm noplūdis karājas pie krusta, nesakiet, ka tas ir vienkārši pretīgs skats. Atcerieties, ka jūsu grēki liek Kristum tik smagi ciest, un šīs ciešanas šķiet tik briesmīgas, ka liek daudziem cilvēkiem novērsties. Tomēr, neraugoties uz to, ka Kristus krusta nāve ir tik nepievilcīga pēc skata, jūs ik dienas varat priecāties, ka ar Viņa asiņojošajām brūcēm ir dziedināti visi jūsu grēki un pārkāpumi (Jes.53:5).

LĪKSMOJIET! KRISTUS ASINIS IR IZLIETAS PAR JUMS

Mums vajadzētu turēties pie piedošanas formulējuma Dieva vārdā, nevis pie pašu prātojumiem, mums jāsāk ar asiņaino krusta nāvi, kurā Viņš upurēja savu vienpiedzimušo Dēlu1 un ar kuru MUMS ir nopelnīta piedošana.

Mīļais Kungs, pievērs manu skatu Tavam krustam (Ebr.12:2). Ar savu dzīvo vārdu un Garu pārliecini mani par manu briesmīgo grēku un līdzdaļu Tava Dēla nāvē. Grēknožēlā un piedošanā, ko Tu dāvā Jēzus asinīs, pildi mani ar prieku par Tava Dēla augšāmcelšanos. Es Tevi lūdzu sava aizbildņa Jēzus vārdā. Āmen.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.