96. No kādām lietām ticīgajiem ir jāizvairās, lai stāvētu uz pareiza ceļa?


Bauslības spriedums

1998.gada beigās pasaules prese ziņoja, ka vācu tauta ir ievēlējusi vispagāniskāko valsts kancleru savas valsts pastāvēšanas vēsturē. Gandrīz vienlaicīgi otrā Atlantijas okeāna pusē amerikāņi, iepriekš iepazinuši sava prezidenta neķītro privāto dzīvi, tomēr izteica viņam visai jūtamu atbalstu.

Bauslības spriedums


Abās šajās situācijās nopietni kristieši un pat daļa laicīgo žurnālistu aicināja atgriezties pie morāles un ētikas pamatvērtībām. Šie aicinājumi ir gan cēli, gan labi domāti. Taču mums būtu jāatceras, ka valsts politika vai politiski centieni nevar mainīt cilvēku sirdis. Vienīgi Dieva bauslības un Evaņģēlija vārdam ir spēks attīrīt un dziedināt gan valsts vadītāju, gan tās vienkāršo pilsoņu sirdis.

DIEVA VĀRDS SNIEDZ CERĪBU

Vecajā Derība mums sniedz kādu dramatisku Dieva vārda spēka apliecinājumu. Paaudzēm ilgi Dieva tauta ignorēja Dieva bauslību, pielūdza elkus un dzīvoja amorālu pagānu dzīves veidu. Bet tad, ķēniņa Josija laikā, veicot tempļa pārbūvi, strādnieki uzgāja sen nozaudēto Dieva bauslības grāmatu. Rakstvedis Safans nolasīja šo no jauna atklāto Dieva bauslības grāmatu ķēniņam, kā tas atainots attēlā. “Kad ķēniņš dzirdēja bauslības grāmatas vārdus, tad viņš saplēsa savas drēbes,” tādējādi izrādot grēku nožēlu (2.Ķēn.22:11). Ķēniņš saprata, ka nedz viņš, nedz viņa tauta, nedz tās tēvi “nav klausījuši šīs grāmatas norādījumiem” (2.Ķēn.22:13).

Ķēniņš sapulcināja visu savu tautu un “lasīja priekšā visus šos derības grāmatas vārdus,” gan Dieva baušļus, gan arī Viņa solījumus. Dieva vārds tiem skaidri atklāja viņu grēkus, kā rezultātā ķēniņš un viņa tauta atgriezās un iemantoja ticību (2.Ķēn.22:18-23:4).

Lai arī šis gadījums ar Dieva vārda atkalatklāšanu ķēniņa Josiijas laikā ir jau gadu simteņiem vecs, tas joprojām mums sniedz spēcīgu un pozitīvu mācību. Tā vietā, lai balstītu savu cerību laicīgā vai nacionālā morālē, mums no jauna jāatklāj Dieva vārds, gluži kā tas notika ar ķēniņu Josiju. Mums ir jāpiedzīvo Dieva bauslības un Evaņģēlija vārds. Bauslība mums uzrāda mūsu grēku un izraisa grēku nožēlu (2.Tim.2:25); taču vienīgi Evaņģēlijs mums dod piedošanu un jaunu dzīvi (2.Tim.1:10).

Cilvēkiem vienmēr ir paticis runāt par noziedznieku vai politiķu grēkiem. Taču Dievs vēlas, lai mēs saskatītu arī paši savus grēkus. Šodien mums ir vajadzīgi mācītāji, skolotāji un misionāri, kuri, pamatojoties Dieva vārdā, varētu skaidri norādīt, ka mēs nopietni grēkojam, piemēram, regulāri nepulcējoties uz dievkalpojumiem (Ebr.10:25); mums ir no jauna jāatklāj, ka mēs grēkojam, ja ik dienas neuzrunājam Dievu lūgšanā (Ef.6:18; 1.Tes.5:17) vai nemācām Dieva vārdu saviem bērniem (Sal.pam.22:6). Vienīgi lasot Viņa vārdu, mēs no jauna atklāsim, ka mēs grēkojam un tiekam apsūdzēti Dieva priekšā, ja mēs nepalīdzam savam tuvākajam, neapmeklējam cietumos ieslodzītos un nepalīdzam mazturīgajiem (Mt.25:31-46).

DIEVS ŽĒLĪGI DZIEDĒ MŪSU VAINAS

Taču līdztekus savam apsūdzošajam bauslības vārdam Dievs mums dod arī savu dziedējošo un dzīvinošo Evaņģēlija vārdu. Dievs mums sola: “Nu redziet, ka Es, Es tas esmu, un nav neviena dieva, vienīgi Es! Es nonāvēju, un Es daru dzīvu, Es ievainoju, bet es dziedinu…” (5.Moz.32:39). “Jo Es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces,” saka Tas Kungs” (Jer.30:17).

NEUZKLAUSOT DIEVA BAUSLĪBU, MĒS NENĀKSIM PIE SAVU GRĒKU ATZĪŠANAS

Ja vien mēs, līdzīgi ķēniņam Josijam un viņa tautai, no jauna neatklāsim Dieva bauslību un ja šī grēka atziņu rosinošā bauslība netiks skaidri sludināta no kancelēm, svētdienas skolās un mūsu ikdienas svētbrīžos, un ja mūs dziļi neuzrunās šis Dieva bauslības vārds, kas ir “dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu” (Ebr.4:12), mēs ātri vien padosimies un pielāgosimies vispagāniskākajai un bezdievīgākajai morālei, kura valda mūsdienu sabiedrībā. Līdz ar apustuli Pāvilu mums nākas atzīt: “Es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības” (Rom.7:7).

Neļausim velnam sevi pievilt! Ja mēs regulāri neuzklausīsom Dieva bauslību, mēs neatzīsim savu hronisko kaiti – grēka stāvokli, un, ja mēs neuzņemsim sevī Dieva dzīvo Evaņģēlija vārdu, mēs netiksim no tās dziedināti.

Sekosim attēlā redzamajam Josijas piemēram. Lasīsim Dieva bauslību un Evaņģēliju. Uzklausīsim regulārus Dieva vārda lasījumus savās baznīcās. Ja mēs to darīsim, Dievs mūs šķīstīs un dziedinās. Dieva vārds nogalina mūsu veco un grēcīgo cilvēku un Jēzū dzemdina mūs no jauna. Priecāsimies! Jo, “ja kas ir Kristū, tad tas ir jauns radījums” (2.Kor.5:17).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.