220. Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?


Bailes, bailes; Ak nāves bailes

“Bīsties Dieva un turi Viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam!” [Sal.māc.12:13]

Bailes, bailes; Ak nāves bailes


Daudzi saka: “Dieva nav.” Eiropas vecās kristīgās zemes ir pagriezušas Dievam muguru, un mūsu vidū ir palicis ļoti maz dievbijības.

Taču, atmetuši dievbijību, cilvēki nebūt nav atbrīvojušies no bailēm. Dieva vietā viņi tagad baidās no nāves, klīzdami apkārt sava prāta tukšībā un bezjēdzībā, ko viņi spēcīgi jūt visā savā dzīvē. Nervozitāte, raizes un depresija ir mūsdienu izplatītākās kaites un slimības.

“Bīsties Dieva,” māca Bībele. Dieva bērni pazīst bijību Tā Kunga priekšā. nebaidās no Dieva, it kā Viņš būtu nežēlīgs un patvaļīgs tirāns. Nē, viņi ir iepazinuši Dievu Viņa žēlastībā kā labu un mīlestības pilnu Tēvu. Dieva bērni ir saņēmuši žēlastību atgriezties, nožēlot grēkus, lūgt piedošanu un Jēzus Kristus dēļ dzīvot ticībā grēku piedošanai. ir mācījušies bīties un mīlēt Dievu.

Dievbijība nebūt nav jāsaprot kā verga bailes no ļauna un cietsirdīga kunga, bet kā bērna cieņa, respekts un godbijība pret savu mīļo tēvu. Dievs ir svēts, un mums ir jāparāda Viņa majestātei un varenībai atbilstošais gods. Respektīvi – dievbijība ir būtiska sastāvdaļa ticīga cilvēka mīlestībā uz Dievu. Kristietim jāsaka tāpat kā Jāzepam: “Kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu?” [1.Moz.39:9].

“Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas To Kungu, kam ir sirsnīgs prieks par Viņa baušļiem!” [Ps.112:1]

Dievbijība atklājas kā cilvēka vēlme dzīvot saskaņā ar Dieva Tā Kunga baušļiem. Psalmu grāmatā mēs lasām: “Es esmu draugs visiem tiem, kas Tevi bīstas un kas pilda Tavas pavēles” [Ps.119:63]. Gluži kā paklausīgs bērns labprāt vēlas pildīt sava tēva lūgumus, tāpat arī kristietis vēlas dzīvot saskaņā ar Dieva prātu.

Cilvēka miesas prātam un iedzimti ļaunajai dabai labāk patīk iet savus ceļus. Turpretī kristietis sava ļaunuma dēļ jūt raizes un mokas, tāpēc nemitīgi lūdz:

    Kungs, lai Tavu svēto dzīvi
    Allaž prātā paturu,
    Lai es visu savu mūžu
    Tavās pēdās staigāju!

Bībele māca: “Gudrības sākums ir Tā Kunga bijāšana” [Sal.pam.9:10]. Pasaule tam netic un nepiekrīt šai atziņai, bet to pieņem Dieva bērni, lūdzot, lai Dieva Gars tos vada īstā dievbijībā.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.