363. Kādā kārtībā iesvētīšanas mācību beigušie pirmo reizi tiek laisti pie Vakarēdiena?


Bagātību mantinieki

Taukajā sejā spīd viņu aizplūdušās acis, tajās atspoguļojas viņu sirds domas. .. Redzi, tādi ir bezdievji, un tomēr viņiem arvienu labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. [Ps.73:7,12]

Bagātību mantinieki

Mēs ticam, ka Dievs mums dos mums daudz labākas mantas, nekā Viņš dod šīs pasaules bagātajiem, nožēlojamiem bezdievjiem, kas saņem vairāk nekā nepieciešams un pārpilnību no laba vīna, naudas, pārticības, varas, goda un visa ko vien viņi var iegūt un vēlēties.

Bet labākā pārpilnība un bagātība, ko viņi nevēlas, un ko Dievs tiem liedz, ir Viņš pats.

Tāds, kam nav Dieva, ļauj sev iegūt visu ko vien vēlas, bet neskatoties uz to viņš ir nožēlojamāks par Lācaru, kurš pat pie bagātnieka vārtiem tika nomērdēts badā. [Lk.16:20]

Viņiem klāsies tāpat kā bagātajam vīram. [Lk.16:23] Viņiem bezgalīgajā mūžībā būs jācieš bezgalīgs izsalkums un trūkums, bet viņu varā nebūs pat vismazākā ūdens lāsīte.

Ja varenais Dievs tā svētī savus ļaunākos ienaidniekus un zaimotājus, ka apber tos ar visa veida laicīgām mantām un pārticību, un dažiem dod pat impērijas, valstis utml., tad mēs, kas esam Viņa bērni, pavisam viegli iemantosim to, ko Viņš grib dot mums, kam jācieš Viņa dēļ.

Mēs zinām, ko Viņš jau tagad mums ir devis – savu vienpiedzimušo Dēlu, un kopā ar Viņu piešķīris visas lietas tā, ka caur Viņu mēs esam Dieva bērni un Viņa Debesu bagātību mantinieki un Kristus līdzmantinieki saskaņā ar cerību.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.