35. Kas ir buršana ar Dieva vārdu?Tu redzi Toms G. A. Hardts arhīvu

Īsti bīskapi allaž ir ortodoksi

Artikulos ir minēti rūpīgi pamatoti nosacījumi, kādos gadījumos bijušie bīskapi var tikt atjaunoti amatos. Šie artikulu izvirzītie nosacījumi ir jāuztver ar vislielāko nopietnību, jo pavirša to analīze var radīt nepareizu priekšstatu. Tā, piemēram, daži cilvēki apgalvo, ka luterāņi pakļautos Romas episkopālajai sistēmai, ja vien viņus pašus atzītu par vismaz iespējamiem kandidātiem uz svēto kalpošanas amatu. Taču pat vispaviršākais ieskats baznīcas vai pat laicīgajā vēsturē nedod nekādu pamatu šim pilnīgi anahroniskajam uzskatam par XVI gadsimta plurālistisko baznīcu.

Īsti bīskapi allaž ir ortodoksi

Lasīt tālāk »Patiesā baznīca vienlīdzīgu bīskapu vadībā

Kad artikuli māca, ka “pāvests nav pēc Dieva likuma visas kristietības galva,” ir acīmredzams, ka tie definē baznīcu jeb kristīgo pasauli citādi nekā pāvests. Tā nepavisam nav ārēja organizācija, kuru viņš pats pasaulīgā veidā pārvalda.

Patiesā baznīca vienlīdzīgu bīskapu vadībā

Lasīt tālāk »


Viltus baznīca pāvesta antikristīgajā varā

Viltus ticība, kura nebalstās uz atgriešanos no grēkiem, tiecas dibināt viltus baznīcu, kura kļūst par laicīgās varas atdarinājumu: “Tad vēl māca svinīgas ceremonijas, kas saistītas ar baznīcu, tērpiem, ēdieniem, amatpersonām un vēl bezgala daudz tādu bērnišķīgu, ārišķīgu lietu. Taču tajā visā neko nemāca par Kristu, ticību un Dieva baušļiem.”

Viltus baznīca pāvesta antikristīgajā varā

Lasīt tālāk »


Baznīca kā bibliskā atgriešanās vārda veidojums

Artikuls par baznīcu vēsta, ka tā ir “svēti ticīgie – avis, kas dzird sava gana balsi.” Tādējādi, baznīcas un kristīgu indivīdu pastāvēšana ir saistīta vienīgi ar Dieva vārda uzklausīšanu un tā vēsts pieņemšanu ticībā.

Baznīca kā bibliskā atgriešanās vārda veidojums

Lasīt tālāk »


Šmalkaldes artikulu eklezioloģija: Vēsturiskie apstākļi

Iedziļinoties šai lekcijai piedāvātajā tēmā, es atklāju, ka tās materiāls ir daudz bagātīgāks un ar daudz dziļāku dogmatisku saturu pildīts nekā varētu šķist pirmajā brīdī. Pirmo iespaidu par šīs tēmas izklāstu Šmalkaldes artikulos ietekmē ar citām simboliskajām grāmatām salīdzinoši daudz nelielākais teksta apjoms. Artikulu angļu tulkojums ir 47 lappuses garš; rindkopa par baznīcu aizņem tikai deviņas rindiņas! Salīdzinoši Augsburgas ticības apliecības apoloģija ir īsta grāmata – 187 lappuses gara un nodaļai par baznīcu tajā atvēlētas 11 lappuses. Tik ievērojama atšķirība varētu radīt iespaidu, ka diezin vai ir vērts nopietni pievērsties tik īsam tēmas izklāstam, ja mūsu rīcībā, galu galā, ir daudz bagātīgāks materiāls no darba, kurš luteriskajās ticības apliecībās jeb Konkordijas grāmatā ir ievietots pirms Šmalkaldes artikuliem.

Lasīt tālāk »