340. Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?Tu redzi Karls Olafs Rozeniuss arhīvu

Esiet pazīstami

Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst. [Jņ.10:14]

Esiet pazīstami

Lasīt tālāk »Pareiza lūgšana

Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. [1.Jņ.5:14]

Pareiza lūgšana

Lasīt tālāk »


Mūsu dzēšamgumija

Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus (Jes.43:25).

Lasīt tālāk »


Apželotais bērns

Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies (Ebr.10:37).

Lasīt tālāk »


Izprast pareizi

Tev nebūs nokaut (2.Moz.20:13).

Lasīt tālāk »