332. Kas ir īpašas ievērības cienīgs, runājot par bīskapa amatu?Tu redzi Karls Olafs Rozeniuss arhīvu

Grēka kārdinājums

Bet sātans bija iegājis Jūdā, kuru sauca par Iskariotu un kurš bija viens no tiem divpadsmit. [Lk.22:3]

Grēka kārdinājums

Lasīt tālāk »Briesmīga liekulība

Tu lepojies ar bauslību, bet pats pulgo Dievu, bauslību pārkāpdams. Kā rakstīts: jūsu dēļ Dieva Vārds tiek zaimots citu tautu starpā! (Rom.2:24–25).

Lasīt tālāk »


Ticība neredzamajam

Viņš ir mūsu visu tēvs tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tāpēc arī ir rakstīts: daudzām tautām Es tevi esmu cēlis par tēvu (Rom.4:17).

Lasīt tālāk »


Kā tu esi apģērbts?

Un viņš sacīja tam: draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? – Bet tas palika kā mēms (Mt.22:12).

Kā tu esi apģērbts?

Lasīt tālāk »


Lielākā laime

Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. [Kol.3:2]

Lielākā laime

Lasīt tālāk »