295. Kāds nolūks kristībā ir ūdenim?Tu redzi Karls Olafs Rozeniuss arhīvu

Saskatīt patiesību

Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi. (Fil.1:27)

saskatīt patiesību

Lasīt tālāk »Ilūzija

Jo es pats nesaprotu, ko daru; jo nevis to, ko gribu, es daru, bet, ko ienīstu, to es daru (Rom.7:15).

Lasīt tālāk »


Pieaugt

Žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā (2.Pēt.1:2).

Lasīt tālāk »


Remdenība

Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes (Atkl.3:16).

Lasīt tālāk »


Nepalaist garām

Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā (Lk.12:37).

Lasīt tālāk »