80. Kā mēs rūpējamies par savu tuvāko?Tu redzi Karls Olafs Rozeniuss arhīvu

Mīlestības pilnas pārmācības

Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. [Ebr.12:6]

Dieva pārmācības

Lasīt tālāk »Prieks un laime Dievā

Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. [Rom.5:11]

Prieks un laime Dievā

Lasīt tālāk »


Dieva vārda iedarbība

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. [Ebr.4:12]

Dieva vārda iedarbība

Lasīt tālāk »


Sekas Dieva nepaklausīšanai

Bet Mana tauta neklausīja Manu balsi.. Tad Es viņus pametu viņu cietsirdībā, lai viņi staigā pēc sava prāta. [Ps.81:12–13]

sekas nepaklausībai

Lasīt tālāk »


Tā Kunga atnākšana tuvojas

Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs.. gaidīt svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. [Tit.2:11–13]

Tā kunga atnākšana tuvojas

Lasīt tālāk »