195. Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?Tu redzi Karls Olafs Rozeniuss arhīvu

Dzīva ticība nepastāv bez mīlestības

“Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.” [1.Kor.13:2]

dzīva ticība un mīlestība

Lasīt tālāk »Lūgt pret praša gribu

Tavs prāts lai notiek. [Lk.11:2]

lūgt pret paša gribu

Lasīt tālāk »


Mīlestības pilnas pārmācības

Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem. [Ebr.12:6]

Dieva pārmācības

Lasīt tālāk »


Prieks un laime Dievā

Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. [Rom.5:11]

Prieks un laime Dievā

Lasīt tālāk »


Dieva vārda iedarbība

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. [Ebr.4:12]

Dieva vārda iedarbība

Lasīt tālāk »